Skip to main content

Evnen til at bruge data kan blive guld værd

Kronik: Virksomheder kan komme langt ved at bruge data som led i forretningsskabelse, viser et studie blandt mindre produktionsvirksomheder.

I en kronik redegør René Chester Goduscheit, lektor ved Institut for Marketing & Management, for, hvordan data har stor værdi, når de bliver behandlet rigtigt.

”Virksomheders produktionsapparat, kontakter med offentlige myndigheder, forbrugeres adfærd i butikker og indlæg på sociale medier. Alt sammen genererer data – masser af data. Potentialet for danske virksomheder i en bedre anvendelse af data i forhold til salg, marketing, produktionsoptimering, innovation af nye produkter etc. er betydeligt. Mange store, internationale virksomheder kan berette om den anselige gevinst ved bedre anvendelse af data. Hvis potentialet skal realiseres, kræver det imidlertid, at data bliver indsamlet og analyseret på den rette måde, og at indsigten fra data bliver omsat til de rigtige ledelsesmæssige beslutninger. Små og mellemstore virksomheder vil ofte have vanskeligt ved at kunne mønstre ressourcer og kompetencer, der kan bringe rådata hele vejen til disse ledelsesbeslutninger. Data risikerer dermed at forblive utilgængelige 0’ere og 1’ere, der ikke skaber værdi for virksomheden og dens kunder.

Et studie af en række mindre danske produktionsvirksomheder viser dog, at virksomheder kan komme ganske langt i at bruge data som led i forretningsskabelse. Virksomhederne har deltaget i to offentligt støttede innovationsprojekter, Serviceplatform (www.serviceplatform.dk) og Future Food Innovation (www.futurefoodinnovation.dk). Selvom virksomhederne er forskellige i forhold til branche, placering i værdikæden, karakteren af tilgængelige data osv. er de kendetegnet ved en række fællesnævnere. Man kunne måske forvente, at der var et mønster i, at de mest succesrige virksomheder havde mange ressourcer i form af højtuddannede medarbejdere med stor indsigt i de tekniske aspekter af IT. Men billedet er mere sammensat. Studiet viser, at de afgørende punkter er af mere ledelsesmæssig karakter.”

Læs kronikken med anbefalinger til, hvordan virksomheder kan bruge data: ”Evnen til at bruge data kan blive guld værd" (Jysk Fynske Medier, Business Syd, juni 2017, www.fyens.dk).

Redaktionen afsluttet: 27.06.2017