Skip to main content
DA / EN

5,9 mio. kroner til at nyfortolke dansk økonomisk historie

Professor Paul Sharp er blandt modtagerne af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program, som tildeles excellencen i dansk forskning.

SDU-professor Paul Sharp ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi modtager 5,9 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program DFF-forskningsleder.

I sit forskningsprojekt ‘Rethinking the economic take-off of Denmark’ vil han vise, at dansk økonomisk historie går meget længere tilbage end 1880’ernes omdannelse af det danske landbrug.

Hvad handler dit projekt om?
Det handler om en fundamental nytænkning af dansk økonomisk historie, som traditionelt har fokuseret på omdannelsen af det danske landbrug fra 1880’erne med den hurtige spredning af en ny teknologi (centrifugen) og nye institutioner (andelsbevægelsen). Danmark udviklede sig så hurtigt, at en skeptiker måske ville være tilbøjelig til at tro, at der ligger mere end et simpelt gennembrud til moderniteten bag. Jeg vil vise, at historien går meget længere tilbage og har sin oprindelse i videnoverførsel fra udlandet og omlægningen af det danske jordbrug i det 18. og 19. århundrede. For det andet vil jeg vise, at selve historien om andelsmejerierne er blevet misforstået. Jeg forventer at demonstrere deres afhængighed af importen af kul og vil undersøge, om de virkelig var overlegne i forhold til deres mindre succesfulde irske modstykker.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?
Jeg ser det som en udfordring at præsentere radikale nye fortolkninger af dansk historie, både som økonom og som udlænding. Jeg håber på, at historikerne vil tage godt imod en økonom, der træder ind på deres område. Jeg håber, at danskerne vil tage godt imod en englænder, som vil genfortolke deres historie. Desuden kommer jeg muligvis til at møde modstand blandt tilhængere af den ’traditionelle’ historie. Og jeg håber på, at økonomerne kommer til at forstå, hvor spændende dansk økonomisk historie er. Men perspektiverne er utroligt spændende: Udviklingsprocessen i Danmark er så meget mere interessant, end man tidligere har vidst, og vi kan lære så meget både om Danmark og om økonomisk udvikling mere generelt.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?
Jeg satser på at lave om på en vigtig del af Danmarks nationalhistorie – dvs. det moderne gennembrud fra sidst i 1800-tallet, som det relaterer sig til økonomisk historie. Hvordan var det egentlig, at Danmark blev det rige og succesfulde land, det er i dag? Som sådan kan det have en stor betydning for uddannelse på alle niveauer og for den danske selvforståelse, som påvirker politikere, landmænd, interesseorganisationer osv. i Danmark i dag. Det vil også være vigtigt for udviklingsdebatten, da det vil belyse både, hvordan fattige lande kan blive rige igennem landbrug og vigtigheden (eller ej) af en andelsbevægelse for økonomisk udvikling.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?
Det ville betyde, at jeg får mulighed for at komme mere i dybden med dansk økonomisk historie og udvikling, og at jeg kan formidle det til et bredere publikum både indenfor økonomi, men også i samfundet mere generelt. Jeg regner med, at der kommer nogle spændende publikationer ud af det, men også at det giver mulighed for at få kendskab til, hvordan det er at koordinere en større gruppe forskere, hvilket jeg ser mange spændende muligheder i. Jeg håber også på, at det vil betyde, at jeg kan profilere mig mere klart indenfor mine forskningsområder, og at de områder, jeg forsker i, samtidigt kommer til at stå mere frem i forskningsdebatten.

Bevillingen til Paul Sharp lyder på 5.978.304 millioner kroner.

Mød forskeren

Paul Sharp er professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi

Paul Sharp

Excellencen i dansk forskning får 125 millioner kroner

Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program udløser i alt 125 millioner kroner til 38 talentfulde forskere. Projekterne har stor faglig bredde og overraskende metodiske greb. Dermed er originaliteten i højsædet, skriver Det Frie Forskningsråd i en pressemeddelelse om årets modtagere.

Se pressemeddelelsen fra DFF

Se også

Redaktionen afsluttet: 13.06.2016