SAMF-Uddannelse

SAMF-Uddannelse har til opgave at servicere alle fakultetets enheder og institutter.

Det består af følgende områder:
Studieadministration 
HD-, masteruddannelser og anden efteruddannelse
E-læring (under opbygning)
Uddannelseskommunikation 

Vi ser det som vores primære funktion at understøtte vores brugere, så de kan fokusere på deres primære opgaver.

Vi ser det således som vores opgave at fremme, at forskere kan forske, undervisere kan undervise, studerende kan studere, og ledelsen kan udøve ledelse.

Annette Schmidt

Annette Schmidt
E-mail: ans@sam.sdu.dk
Tlf.: 6550 2036 / 6011 2036