Skip to main content

Mød tre alumner fra Økonomi

Tre alumner giver her et indblik i, hvordan det er at studere Økonomi på SDU, og hvordan deres karriere har formet sig efter studiet. Jonas Helth Lønborg er chefkonsulent i Udenrigsministeriet og netop hjemvendt til Danmark efter tre år i Etiopien, Kent Damsgaard (billede) startede som økonom i Skattestyrelsen og er i dag administrerende direktør for Forsikring & Pension, og Lotte Langkilde er uddannelsesleder/Associate Dean ved VIA University College.

Jonas Helth Lønborg

"Man kan komme ud at arbejde på nogle af de mange danske ambassader – fra Oslo til Ouagadougou” 

Jonas Helth Lønborg
Stilling: Chefkonsulent i Udenrigsministeriet
Uddannet: Cand.oecon. – afsluttet 2011. Ph.d. økonomi - afsluttet 2013

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Jeg valgte oprindeligt uddannelsen ud fra et ønske om at få en bedre forståelse af vores samfundsopbygning, og fordi uddannelsen samtidig skabte et solidt fundament for en lang række karrieremuligheder efterfølgende.

Ret hurtigt i mit studie blev jeg ganske begejstret for de meget konkrete værktøjer, man lærer at bruge til at analysere en række meget forskellige problemstillinger. Og så blev jeg hurtigt klar over, at jeg ønskede at dreje mit studie hen mod udviklingsøkonomien med særligt fokus på Afrika.

Efter at være blevet færdig med min bachelor og det første år af min kandidatuddannelse (cand.polit.) på Københavns Universitet fik jeg mulighed for at lave en 4+4 ph.d. på Syddansk Universitet, hvor der i forvejen sad en række forskere og ph.d.-studerende, der arbejdede inden for samme område som mig.

Hvordan var din studietid?

Min studietid på SDU var en smule atypisk, idet jeg boede i København, mens jeg læste i Odense. Der var et stærkt fagligt fællesskab omkring udviklingsøkonomien. Det satte jeg stor pris på i løbet af min studietid. Samtidig har SDU en stor fordel i, at der er et samlet campus med meget varierende studieretninger, hvor man kan få udvidet sin faglige horisont.

Hvad laver du i dag?

I dag arbejder jeg som chefkonsulent i Udenrigsministeriet. Jeg er såkaldt fagligt fyrtårn på finansloven for udviklingsbistanden. Det vil sige, at jeg er med til at lægge de overordnede rammer for den danske udviklingsbistand og lave oplæg til, hvordan vi skal bruge de 0,7 pct. af BNI, vi i Danmark giver til udviklingslandene.

I Udenrigsministeriet er jeg ansat med forflyttelsespligt, som det hedder. Det betyder, at jeg på skift skal arbejde nogle år i Danmark i ministeriet og ude på de danske ambassader rundt omkring i verden. F.eks. er jeg lige kommet tilbage til Danmark efter at have boet tre år i Etiopien, hvor jeg bl.a. arbejdede med den Afrikanske Union, udviklingen i Sudan og Sydsudan samt udviklingsprogrammer – bl.a. den danske støtte til opbygningen af en afrikansk frihandelsaftale.

Hvordan endte du i den stilling?

Jeg blev ansat i Udenrigsministeriet, kort efter jeg havde forsvaret min ph.d., hvor jeg blev en del af et forskningsprojekt, hvor vi forsøgte at estimere effekterne af at introducere et mikrofinansprojekt i Malawi. Min ph.d. betød også, at jeg havde korte ophold i Malawi for at indsamle data. Og jeg havde et stort ønske om at komme til at arbejde mere dybdegående i udlandet. Her var Udenrigsministeriet en oplagt mulighed, netop fordi man kan komme ud at arbejde på nogle af de mange danske ambassader – fra Oslo til Ouagadougou.

Udenrigsministeriet har typisk opslag en gang om året, hvor de søger generalister med en bred vifte af uddannelsesmæssige baggrunde. Jeg har arbejdet i Udenrigsministeriet i godt 7 år nu, både i kontorer i selve ministeriet på Asiatisk Plads og på den danske ambassade i Addis Ababa, Etiopien. Det har været fantastisk spændende og særligt årene i Etiopien har givet mig og min familie nogle kæmpe oplevelser. Og så er det en arbejdsplads fyldt med vanvittigt dygtige og rare kolleger.

 


Kent Damsgaard

Jeg har i alle mine job haft stor glæde af den økonom-faglighed, som uddannelsen har givet

Kent Damsgaard
Stilling: Administrerende direktør hos Forsikring & Pension
Uddannet: Cand.oecon. 2002

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Jeg valgte økonomiuddannelsen i Odense, da jeg ville læse økonomi og samtidig have en bred anvendelsesorienteret tilgang, som jeg fandt uddannelsen i Odense kunne byde på. Jeg har i alle mine job haft stor glæde af den økonom-faglighed, som uddannelsen har givet og ikke mindst træningen i at kunne bruge fagligheden på mange forskellige områder.

Jeg havde en fantastisk studietid med et rigtig godt studiemiljø og nogle herlige medstuderende. Jeg havde gode studenterjobs - særligt som instruktor.

Hvad laver du i dag?

Jeg er netop tiltrådt som administrerende direktør i Forsikring og Pension, som er brancheorganisation for de danske forsikringsselskaber og pensionsselskaber.

Hvordan endte du i den stilling?

Efter uddannelsen blev jeg ansat som økonom i Skatteministeriet. Efter 3-4 år i ministeriet var jeg forbi Christiansborg som cheføkonom hos partiet Venstre. Inden mit nuværende job som adm. Direktør i Forsikring og Pension har jeg været ved Dansk Industri i flere år. Senest som direktør med ansvar for organisationens politiske arbejde og økonomisk analyse. Inden jeg blev direktør, havde jeg flere ledende stillinger i Dansk Industri og ATP.  

 

Lotte Langkilde

“Personen, som tilbød mig jobbet, sagde: 'Hvis du vil have indflydelse i dansk politik, så skal du arbejde hos mig'. Det var om fredagen. Jeg startede tre dage senere”

 

Lotte Langkilde
Stilling: Uddannelsesleder/Associate dean, VIA University College
Uddannet: Cand.oecon. 2000

 

Hvorfor valgte du uddannelsen?

Jeg startede oprindeligt på et andet studie (cand.negot.), men det fangede ikke min interesse. Måske fordi jeg var for ung, da jeg startede på studiet. Eller fordi jeg ikke var særlig god til de humanistiske fag på studiet. Som barn af en matematiklærer har jeg altid trives med data, at forstå mønstre i data og slå to streger under et facit. Så da jeg stod overfor et studieskifte var cand.oecon. et let valg.

Hvordan var din studietid?

Min studietid var præget af, at jeg skulle prøve forskellige ting sideløbende med studiet. Jeg arbejdede fuldtid som både studiemedhjælper, undervisningsassistent, tjener, og var med til at starte et manuduktionsfirma sammen med nogle studiekammerater. De penge, jeg tjente, blev brugt til rejser i Asien og studieophold i udlandet.

Pga. studiet, min interesse for data og Asien var jeg heldig at komme med som den første dansker på det første hold af interns i Den Europæiske Centralbank i Frankfurt. Her skulle jeg arbejde med at udvikle et warning system for finansielle kriser. Opholdet i Frankfurt varede 10 måneder og var en fantastisk lærerig oplevelse.

Under min studietid boede jeg både hos private udlejere, på kollegium og i egen lejlighed. Kollegiedagene på 4. Maj Kollegiet i Odense husker jeg som de bedste, fordi jeg her mødte så mange forskellige folk, som på mange måder var med til at præge den person, jeg er i dag.

Hvad laver du i dag?

I dag arbejder jeg som uddannelsesleder i VIA, hvor jeg har ansvar for VIAs efter-videreuddannelser til hovedsageligt den private sektor. Det er en spændende opgave, fordi vi som uddannelsesinstitution står med et stort samfundsansvar ift. at kompetenceopbygge vores unge og understøtte livslang læring for de folk, som allerede er på arbejdsmarkedet – eller dem som er på vej ind.

Endvidere er det fundament, som uddannelsesinstitutionerne står på, under stor forandring. Ikke bare pga. covid-19, men fordi teknologi muliggør nye måder at udbyde og efterspørge undervisning på. Og fordi de unge, der kommer ind på uddannelsesinstitutionerne i dag, forventes at skifte livsbane 6-8 gange i deres arbejdsliv mod 2-3 skift i min egen generation. Det vil komme til at stille nye og store krav til sektoren.

Hvordan endte du i den stilling?

Tre måneder efter jeg var færdig på studiet, stod jeg med to jobtilbud. Det ene var i en nystartet enhed i Erhvervsministeriet, som skulle beskæftige sig med faktabaseret erhvervspolitik. Det andet tilbud var i Nationalbanken. Valget var nemt, for personen, som tilbød mig jobbet, sagde: ”Hvis du vil have indflydelse i dansk politik, så skal du arbejde hos mig”. Det var om fredagen. Jeg startede hos Erhvervsministeriet tre dage senere.

Det første projekt, jeg deltog i, handlede om at udvikle en erhvervsstrategi for Trekantområdet Danmark. Arbejdet indebar en tæt dialog med centrale interessenter (virksomheder, offentlige aktører og videnmiljøer), erhvervspolitiske analyser, facilitering af strategigrupper og udvikling af en erhvervsstrategi og handlingsplan for Trekantområdet. Den måde at arbejde på dannede siden rammen for de erhvervspolitiske projekter/strategier, jeg har arbejdet med i bl.a. Region Nordjylland, Horsens Kommune og særlig i Region Syddanmark.

Min interesse for, hvordan vi udvikler stærke danske erhvervspolitiske styrkepositioner var springbræt for det næste skifte i mit arbejdsliv, hvor jeg kom tilbage til Syddansk Universitet. Denne gang som centerleder på SDU i Kolding, hvor jeg med en bevilling fra Erhvervsministeriet fik ansvar for at opbygge og udbrede viden om, hvordan vi udvikler de danske erhvervspolitiske styrkepositioner. Jobbet på SDU var mit første lederjob. Jeg skrev kontrakt med SDU, mens jeg var højgravid og fik i min tid på SDU mine tre børn. Efter 5 år på SDU i Kolding kom jeg til Aarhus Universitet som udviklingschef. Her var jeg i 3 år. Omdrejningspunktet for vores arbejde var trivsel: hos børn og unge, i familier og hos ældre. Et utrolig spændende arbejde, som resulterede i nye personlige indsigter samt anbefalinger til bl.a. sundhedsstyrelsen.

Interviews udgivet januar 2021

Vil du vide mere om uddannelsen, så tag et kig på de to økonomiske uddannelser:

Sidst opdateret: 05.02.2021