Skip to main content

Vores verdensmål på Det Naturvidenskabelige Fakultet

Verdensmålene har længe være centrale for en stor del af vores forskere. Det gælder både vores grundforskning og den tydeligt formålsrettede forskning, for eksempel inden for sundhed og miljø.

For at sikre at vores forskningsresultater bliver integreret i samfundet til glæde for borgerne, har vi fokus på at formidle vores viden både nationalt og internationalt. Fakultetets forskere samarbejder desuden med globale, nationale og lokale virksomheder samt offentlige institutioner for at sikre, at viden, der relaterer sig til verdensmålene, når bredt ud og bliver anvendt.

Det er fakultetets mission at bidrage til en bedre verden i bredt perspektiv, herunder at bidrage til forståelse og løsninger af globale udfordringer eksemplificeret i FN’s Verdensmål.

Fakultetets forskning og undervisning relaterer sig naturligt og direkte til mange af verdensmålene:

 • Mål 3: Sundhed og trivsel
 • Mål 6: Rent vand og sanitet
 • Mål 7: Bæredygtig energi
 • Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
 • Mål 13: Klimaindsats
 • Mål 14: Livet i havet
 • Mål 15 : Livet på land

For medarbejdere og studerende har fakultet fokus på Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene. Vi har igangsat en målrettet indsats for at opnå endnu bedre ligestilling i såvel ledelse, som rekruttering og arbejdsmiljø.

Vi har desuden fokus på Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse.

Vores ambition er at engagere omverdenen i vores arbejde med verdensmålene. Det sker blandt andet gennem inddragende forskning, herunder Citizen Science, foredrag til offentligheden, udstillinger på museer og populær forskningsformidling i alle medier. I vores ti bacheloruddannelser og tolv kandidatuddannelser har vi fokus på verdensmålene, således at vores dimittender kan bidrage til en bæredygtig udvikling af verden.

Vores Verdensmål er en integreret del af fakultetets kultur og identitet. De er en del af vores hverdag, lige fra undervisningslokaler til laboratorier og frokoststuer. Fakultetet har et bæredygtighedsudvalg, som arbejder med verdensmålene i vores dagligdag. Målet er at etablere best practices inden for hverdagsdrift på tværs af institutter og sekretariatet. Udvalget arbejder lokalt på institutter og sammen med Teknisk Service og andre relevante interessenter på SDU.

Se film med forskere og meningsdannere, som forholder sig til SDU's vision om at arbejde med FN's 17 Verdensmål. Fra Det Naturvidenskabelige Fakultet kan du møde Henrik Holbech, som forsker i økotoksikologi, og biolog Jane Morthorst.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - 5230
 • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 17.05.2023