Skip to main content

Claus Michelsen stopper som prodekan

Prodekan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet Claus Michelsen har forladt sin stilling med udgangen af januar 2014. Han skal fremover stå i spidsen for et nyt forsknings- og udviklingsprojekt inden for matematikkens og naturfagenes didaktik.

Claus MichelsenEfter tre år som prodekan og studieleder for Naturvidenskab er den 60-årige matematikdidaktiker på vej mod nye udfordringer - og erkendelser.  Forskningen og den praktiske omsættelse af ny viden er en motor for Claus Michelsens virke og medvirkende til, at han fra februar tiltræder et professorat i matematikkens og naturfagenes didaktik ved Institut for Matematik og Datalogi.

I et nyt udviklingssamarbejde mellem Syddansk Universitet, University College Syddanmark og University College Lillebælt er målet at skabe en ny model for læreruddannelser til både grund- og gymnasieskoler kaldet Den Syddanske Læreruddannelsesmodel. I første omgang er det naturvidenskab og matematik, der er omdrejningspunktet, men efterfølgende skal udviklingssamarbejdet også rette sig mod andre fagområder.

- Som anvendt forsker er min fornemste opgave er at forandre praksis. Jeg har altid været optaget af at udvikle undervisningen i de naturvidenskabelige fag, og vores uddannelsessystem i dag er meget fragmenteret – det skal det nye projekt lave om på, fastslår Claus Michelsen og fortsætter:

- Fagdidaktikken er det redskab, der gør, at man kan tilegne sig viden om naturvidenskaberne og giver overensstemmelse mellem metode og indhold, så vi får sammenhæng i undervisning og indhold fra førskole over grundskole og ungdomsuddannelser til de videregående uddannelser, forklarer Claus Michelsen.

Uddannelsesudvikling har da også været en rød tråd gennem Claus Michelsens virke på Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU. Her har han siden 2006 været leder for Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, i daglig tale kaldet NAMADI, der er et fagdidaktisk forsknings- og udviklingscenter. Som prodekan og studieleder på Det Naturvidenskabelige Fakultet har Claus Michelsen således også været primus motor i indførelsen af et nyt førsteår på Naturvidenskab i 2012. Nu foregår undervisning og læring efter den såkaldte trefasemodel, der blandt andet går ud på at involvere de studerende mere aktivt i undervisningen.

- Det er selvfølgelig lidt trist, at skulle forlade stillingen som prodekan. For det har været fantastisk spændende sammen med underviserne at sætte skub i udviklingen på Naturvidenskab. Vi har sat noget i gang, og responsen fra de nye årgange på Naturvidenskab viser, at vi har løftet kvaliteten af undervisningen. Det har været et privilegium at være en del af denne udvikling, siger Claus Michelsen.

Privilegiet er dog ikke helt slut for Claus Michelsen, der fortsætter som ph.d.-skoleleder på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Medio februar afgøres det, hvorledes prodekanens andre arbejdsopgaver vil blive løftet fremover.

Redaktionen afsluttet: 03.02.2014