Skip to main content

Det Maritime Hus er skudt godt i gang

Om få uger afvikles de første undervisningsprojekter i det nye, ambitiøse undervisningssamarbejde; Det Maritime Hus i Kerteminde. Syddansk Universitet er en af parterne i projektet, og universitetet var onsdag vært ved en opstartskonference for alle tilknyttede og interesserede partnere.


Fynske elever i gymnasier, grundskoler og på professionshøjskolerne kan se frem til nogle nytænkende og anderledes undervisningsforløb, når Det Maritime Hus i marts tilbyder de første forløb. Det Maritime Hus er et samarbejde mellem Odense Katedralskole, Kerteminde Kommune og Syddansk Universitet, og formålet er at give eleverne tilbud om anvendelsesorienteret undervisning, knyttet til det maritime miljø. Projektet er støttet med tre mio. kr. fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

”Nu er vi færdige med forberedelser og planlægning; nu går det rigtige arbejde i gang”, siger en tilfreds partner fra Syddansk Universitet; professor og leder af Biologisk Institut, Marianne Holmer.

Noget af det første praktiske arbejde bliver at tilrettelægge 12 undervisningsforløb, så man har en bred vifte af undervisningsforløb til de forskellige skoler på Fyn. Undervisningsforløbene skal kunne bruges af alle lige fra folkeskoleelever og gymnasieelever til universitetsstuderende.

Fælles for alle undervisningsforløbene, som primært skal foregå på Marinbiologisk Forskningscenter på havnen i Kerteminde, er, at de tager udgangspunkt i havet som ressource. Dermed bliver emnet ikke kun vist akademisk interesse; eleverne får også indblik i de mere erhvervsbetonede vinkler på havet som ressource.

Borgmester i Kerteminde, Hans Luunbjerg, er meget begejstret for ideen bag Det Maritime Hus.

”Jeg ser gerne, at Det Maritime Hus skal være havnens ”fyrtårn” både med hensyn til de spændende aktiviteter og bygningens arkitektur. Det Maritime Hus skal signalere fremdrift, udvikling og mangfoldighed. Vi står nu foran arbejdet med at fremskaffe fondsmidler til projektet og sikre, at borgerne inddrages i processen”, siger han.


Foto fra pilotprojekt i Det Maritime Hus, efteråret 2013: Henrik Gautier/SDU.

 

Kontakt Marianne Holmer holmer@biology.sdu.dk, Telefon: 60112605

Redaktionen afsluttet: 31.01.2014