Skip to main content
DA / EN

Forskeruddannelsesprogram i statistik

Formålet med forskeruddannelsesprogrammet i statistik er at uddanne forskere inden for teoretisk og anvendt statistik, med særlig vægt på multivariat statistik, geometrisk morfometrik, Bayesisk inferens, overlevelsesanalyse, stokastisk populationsmodellering, ekstremværdistatistik og dens anvendelser inden for naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

Det forventes, at en ph.d.-studerende publicerer 3-4 artikler om forskningsprojektets resultater. Artiklerne vil blive publiceret i de førende tidsskrifter inden for statistik eller applikationsområdet.

Programansvarlig

Lektor Hans Christian Petersen, Institut for Matematik og Datalogi

Øvrige forskere tilknyttet programmet

Kurser udbudt inden for programmets fagområde

Kurser i multivariat statistik, statistisk modellering, matematisk statistik og ekstermværdistatistik.

Øvrige relevante oplysninger

Vi har en lang række internationale kontakter inden for områderne teoretisk statistik, matematisk demografi, biologisk statistik og ekstremværdistatistik.


Sidst opdateret: 25.10.2022