Skip to main content
DA / EN

Tilvalgsuddannelse om kultur, æstetik og medier

Hvis du interesserer dig for kulturelle fænomener som film, billedkunst, arkitektur, podcast eller design er Kulturanalyse noget for dig.  På tilvalget Kulturanalyse arbejder vi med både æstetiske genstandsfelter og den bredere anlagte, ofte digitale mediekultur. Kultur, æstetik og medier er således de tre overordnede områder, vi beskæftiger os med – historisk og i forhold til konkrete samtidsdiskussioner.

 

På baggrund af nyere kulturteoretiske og æstetiske teorier arbejder vi analytisk med forskellige typer af overlappende fænomener inden for de tre overordnede områder. Dette kunne f.eks. være en HBO-serie, en udstilling med digital kunst på Brandts, en podcast om kulturformidling fra New York Times eller lanceringen af etiske design-koncepter. Disse er alle  eksempler på kulturelle fænomener, vi kunne arbejde med i undervisningen

 

En uddannelse med fokus på balancegangen mellem teori og praksis

I uddannelsens obligatoriske discipliner består undervisningen af en vekselvirkning mellem teori og analyse og altid med udgangspunkt i konkrete cases. Tilvalget kan indgå i det tredje år af en bacheloruddannelse inden for det humanistiske område eller supplere uddannelser ved universitetets øvrige hovedområder eller andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsen er lukket og du kan ikke søge ind

Dette er  en arkivside for tilvalgsuddannelsen i Kulturanalyse, som havde sidste optag 2023. Det betyder, at du ikke længere kan søge ind på uddannelsen.

Ønsker du at læse en tilvalgsuddannelse på SDU, kan du finde vores tilbud her.