Skip to main content

Study Life Check in

Study/Life Check in er i praksis et ’digitalt prik’, som med jævne mellemrum popper op i itslearning, og beder de studerende på 1. semester af bacheloruddannelser på Humaniora og Samfundsvidenskab, forholde sig til et spørgsmål, i relation til de emner, vi ved, skaber gode betingelser for trivsel i studietiden.
Spørgsmålet giver i sig selv anledning til refleksion. Og svaret afstedkommer feedback i form af tekst, video og links om emnet.

Inspireret af undersøgelser og solid psykologisk forskning
Vores projekt arbejder praktisk med udfordringer, som kommer til udtryk i studiemiljøundersøgelsen på SDU, men også på baggrund af rapporter fra CEFU og EVA, samt lignende projekter i Storbritannien, Holland, Irland og Belgien. Omdrejningspunktet er unges motivation, trivsel og læring.

Projektets baserer sig på psykologisk og sociologisk forskning. Bl.a. Seligmans trivselsmodel PERMA, Deci & Ryans motivationsteori SDT og Tintos forskning i hvad der giver vedholdenhed i uddannelse.
Konkret er Study/Life Check-in bygget op om 5 emner. Oplevelsen af mening, følelsen af at høre til på uddannelsen og engagement, positive tanker og mestringsoplevelser.

 

Trivsel er ikke kun et individuelt anliggende
Trivsel er ikke kun et individuelt anliggende, men også et kollektivt. Derfor involverer vi alle studerende. Fordi alle studerende er en del af det miljø og den kultur, som kan være årsag til mistrivsel hos nogle. Alle studerende har gavn af projektet, som lægger op til, at den enkelte forholder sig til de mange facetter af tilværelsen, som tilsammen sikrer en god og stabil trivsel i studietiden.

Indsatsen er bred, så målet er også at påvirke diskursen og kulturen mellem de studerende i en retning, der fordrer trivsel.

Hvis du har spørgsmål til Study/Life Check in er du meget velkommen til at kontakte Studievejledningen på Humaniora.

Studievejledningen på Humaniora Det Humanistiske Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2040

Sidst opdateret: 11.10.2023