Skip to main content

Medlemmer

Medlemmer, aftagere

Gitte Skov Andersen, redaktør i Gymnasieredaktionen, Gyldendal.
Arbejdsområder: Konceptudvikling af digitale og analoge læremidler inden for de gymnasiale fagområder: religion, dansk, oldtidskundskab og medier. Herudover består jobbet primært i projektledelse, redaktionelt arbejde, etablering af partnerskaber samt ideudvikling til kurser, lancering og markedsføring af konkrete læremidler.

Kontakt: gitte_skov_andersen@gyldendal.dk

Anders Bæk Brønsted, lektor, Læreruddannelsen Zahle
Arbejdsområder: Studiekoordinator for meritlæreruddannelsen og underviser bl.a. i fagene kristendomskundskab/religion og KLM (Kristendomskundskab, Livsoplysning, Medborgerskab).

Kontakt: abbr@ucc.dk

Trine Fenger, souschef, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU.
Arbejdsområder: Studieadministration og ledelse. Jeg er souschef i en afdeling, som arbejder med studieadministration, markedsføring og vejledning. Jeg har personaleansvaret af administrationen af de samfundsvidenskabelige fuldtidsuddannelser på SDU i Odense.

Kontakt: tfenger@sam.sdu.dk

Lasse Jensby, lektor, Odense Katedralskole.
Arbejdsområder: Gymnasielærer med fagene religion og historie siden 2007.

Kontakt: lassejensby@gmail.com

Bolette Kornum, controller, CISU  (bo@kornum.dk)

 

Christian Vollmond, fagkonsulent, Undervisningsministeriet (christian.vollmond@stukuvm.dk

 

 

Medlemmer, Religionsstudier

Tim Jensen, studieleder, Religionsstudier. Arbejdsområder:Som studieleder og studienævnsformand: uddannelsesudvikling og religionsvidenskabelig fagdidaktik. Tilrettelæggelse af undervisning og varetagelse af andre studienævnsopgaver, inkl. studienævnsledelse.

Som forsker og underviser: forskning, undervisning, forskningsformidling, publikation af artikler og bøger, deltagelse i konferencer med foredrag, samarbejde med forskere i ind- og udland, vidensdeling med omverden som ekspert etc. Tidligere medindehaver (bl.a. sammen med Mikael Rothstein) af privat konsulentfirma med speciale i formidling af viden om religion og kultur.

Som præsident og tidligere generalsekretær i IAHR: fremme og udbredelse af religionsforskning i hele verden, koordinering af netværk mellem forskere over hele verden, og planlægning og afvikling af konferencer og kongresser om religionsvidenskab.

Særlige forsknings- og virkefelt p.t.: religionsvidenskabelig, kritisk analyse af religionsundervisning i ind- og udland samt fremme af religionsvidenskabeligt baseret religionsundervisning i offentlige skoler.                   

Kontakt: t.jensen@sdu.dk

 Lise Ribergaard, bachelorstuderende, Religionsstudier

Sidst opdateret: 29.04.2022