Skip to main content

Aftagerpanelet for Negot.-studier

Kommissorium for aftagerpanelet for Cand.negot.-studier ved SDU

Formål

Aftagerpanelet fungerer som netværksskabende forum for dialog for negot.-uddannelsen ved Syddansk Universitet og kan drøfte alle spørgsmål, der bidrager til at fremme et godt samarbejde mellem uddannelsen og det omgivende samfund.

Aftagerpanelet drøfter bl.a.

 • uddannelsens kvalitet og relevans for samfundet samt udvikling af de eksisterende uddannelser
 • behovet for nye kompetencer og udvikling af nye uddannelser
 • job- og opgaveområder for uddannelsens færdige kandidater samt udvikling af nye jobområder
 • udvikling af nye undervisningsformer
 • samarbejdet mellem uddannelsen og aftagerne om projekter, praktikophold, specialer o.l. i studietiden
 • markedsføring af uddannelsen og uddannelsens færdige kandidater

Aftagerpanelet dækker pr. 3. november 2016 følgende uddannelser:

Negot.-uddannelsen i Odense. 

Aftagerpanelet består af ca. 10 - 15 aftagerrepræsentanter/alumner samt det til enhver tid siddende studienævn. 

Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand fra SDU. Aftagerpanelet sekretariatsbetjenes af studienævnssekretariatet.

 • Eva Thybo (Senior Sustainability & Relationship Manager, VisitDenmark)
 • Hasse Bruun Poulsen (HR Business Partner, Grundfos)
 • Henrik Drud (Head of Group Procurement Strategy & Center of Excellence, Carlsberg Group)
 • Peter Hansen (Leder, Region Sønderjylland-Schleswig)
 • Elisabeth Dreier (Adm. Direktør og partner, Vores Bureau)
 • Mathies Krenzen (Fortum)
 • Mads Gehrt (Executive assistant to the CEO and owner, Bestseller)
 • Nadia Jenayah (Product Adoption Specialist, Efficy)
 • Mette Ravnskjær (NKT Photonics)
 • Martin Kragh (Business Development Director, Dymak A/S)
 • Björn Snorri Gudmundsson Bøg (Invest in Denmark, Udenrigsministeriet)
 • Lars Frank Larsen (HR Business Partner, Gram Equipment)
 • Manuel Kehrer (Outreach partner, Incubation & Enterprising, SDU RIO)
 • Rikke Frimodt (Recruiter, Vestas - Experis Danmark)
 • Jesper Viskum Nørgaard (Department manager, Supply Management, Orifarm)
 • Samt det til enhver tid siddende studienævn

Der nedsættes et Erhvervsudvalg, der har til formål at være sparringspartner for studiet særligt i forhold til en styrkelse af samarbejdet med Erhvervslivet. Erhvervsudvalget er en underenhed til aftagerpanelet, som kan bruges til mere hyppig sparring med i forhold til initiativer, men udvalget er også aktivt i sig selv, idet det er med til at skabe en god platform for nuværende negot.-studerende og kommende dimittender i erhvervslivet. Det er en platform, der skal fungere som en portal for job, specialeemner, praktikpladser, og andre samarbejder med erhvervslivet.

Erhvervsudvalget består af 2 af panelets eksterne medlemmer, og består pr. 3. november 2016 af Elisabeth Dreier og Lars Frank Larsen.

Der afholdes 1 årligt møde. Tilbagemeldingerne fra aftagerpanelet behandles i studienævnet og resultaterne anvendes til kvalitetssikring af uddannelsen.

Ovenstående kommissorium er godkendt af aftagerpanelet den 3. november 2016, af Studienævnet for Cand.negot.-studier den 15. december 2016 samt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 10. marts 2017.

Dagsorden og referat

Klik her

Sidst opdateret: 08.11.2022