Skip to main content

Aftagerpanelet for Mellemøststudier

Formål
Formålet med aftagerpanelet for Center for Mellemøststudier (CMØ) er, at det skal fungere som forum for dialog mellem CMØ og aftagere på det danske og internationale arbejdsmarked relateret til det aktuelle Mellemøsten i videste forstand. Aftagerpanelets sammensætning skal afspejle CMØ's forskningsprofiler og centrets samlede aktiviteter og bidrage til at sikre såvel kvalitet i uddannelserne som disses samfundsmæssige relevans. På denne måde kan aftagerpanelet bidrage til at fremme beskæftigelsesmulighederne for CMØ's kandidater inden for forskningsverdenen, erhvervslivet, ngo'er og den offentlige sektor i dansk og international sammenhæng.

Dette gøres i kraft af følgende aktiviteter i panelet:

 • kvalitetssikring af uddannelsernes faglige og praktiske indhold, således at CMØ's kandidater er rustede til at varetage arbejdsfunktioner relateret til det moderne Mellemøsten

 • drøftelse af CMØ's uddannelsers faglige indhold og tilrettelæggelse (herunder krav til det obligatoriske projektorienterede forløb samt eksamensformer)

 • Idéudveksling med henblik på udvikling af nye uddannelsestilbud ved CMØ

 • Idéudveksling mhp. centrets aktiviteter foruden undervisning (forskning, formidlingsmæssige og sociale arrangementer og andet)

 • Understøttelse af aktiviteter i CMØ'S alumneforening

 • Opfordring til afholdelse af arrangementer og videre samarbejde mellem CMØ, de studerende og panelmedlemmernes arbejdspladser og institutioner

 • Lokalisering af nye arbejdsområder for kandidater fra CMØ og dermed afdækning af nye kompetencebehov

Aftagerpanelet består af:

 • 8 – 10 eksterne deltagere fra såvel den private som den offentlige sektor

 • 2 repræsentanter fra de ansatte på Mellemøststudier (mindst en af disse skal samtidig være medlem af CMØ's studienævn)

 • 1 studerende ved Mellemøststudier

Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov. De studerende udpeges for et år ad gangen. Genvalg er muligt.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand fra SDU. Aftagerpanelet sekretariatsbetjenes af studienævnssekretariatet.

Eksterne medlemmer

 • Birgitte Vestermark, Journalist, Danske Gymnasier
 • Søren Hove, Forsvaret
 • Jens Johansen, Kriminalforsorgen
 • Karina Pultz, Folkekirkens Nødhjælp
 • Malene Bøgesvang, Udenrigsministeriet
 • Mette Fenger, Livsværkstederne KFUM's sociale arbejde
 • Bjarke Skaaning, Røde Kors
 • Charlotte Flint Pedersen, direktør, Udenrigspolitisk selskab
 • Rasmus Brygger, Danmarks Videncenter for Integration
 • Amal Loubani, Institut for Menneskerettigheder
 • Rasmus Vinther, Hæren 

Interne medlemmer

 • Studieleder, lektor, Martin Hvidt, SDU
 • Lektor, ph.d. Kirstine Sinclair, SDU
 • Studenterrepræsentant, Mellemøststudier (pt ubesat)
 • Sekretær Helene Christensen, SDU
   
Der afholdes et årligt møde.

Aftagerpanelet består af:

 • 8 – 10 eksterne deltagere fra såvel den private som den offentlige sektor

 • 2 repræsentanter fra de ansatte på Mellemøststudier (mindst en af disse skal samtidig være medlem af CMØ's studienævn)

 • 1 studerende ved Mellemøststudier

Aftagerpanelet kan supplere sig med nye medlemmer efter behov. De studerende udpeges for et år ad gangen. Genvalg er muligt.

Aftagerpanelet konstituerer sig med en formand fra SDU. Aftagerpanelet sekretariatsbetjenes af studienævnssekretariatet.

Eksterne medlemmer

 • Birgitte Vestermark, Journalist, Danske Gymnasier
 • Søren Hove, Forsvaret
 • Jens Johansen, Kriminalforsorgen
 • Karina Pultz, Folkekirkens Nødhjælp
 • Malene Bøgesvang, Udenrigsministeriet
 • Mette Fenger, Livsværkstederne KFUM's sociale arbejde
 • Bjarke Skaaning, Røde Kors
 • Charlotte Flint Pedersen, direktør, Udenrigspolitisk selskab
 • Rasmus Brygger, Danmarks Videncenter for Integration
 • Amal Loubani, Institut for Menneskerettigheder
 • Rasmus Vinther, Hæren 

Interne medlemmer

 • Studieleder, lektor, Martin Hvidt, SDU
 • Lektor, ph.d. Kirstine Sinclair, SDU
 • Studenterrepræsentant, Mellemøststudier (pt ubesat)
 • Sekretær Helene Christensen, SDU
   
Der afholdes et årligt møde.

Godkendt af Studienævn for Mellemøststudier 19.05.2015.
Godkendt af Aftagerpanel for Center for Mellemøststudier 30.04.2015
Godkendt af dekanen den 20.05.2015

Dagsorden og referat

Klik her

Guide til undervisere

Se gode råd til employabilitet i undervisningen

klik her!

Sidst opdateret: 04.01.2023