Skip to main content
DA / EN

Evaluering og revidering af SDU's kvalitetssystem 2016-2018

Evalueringen og revideringen af SDU’s kvalitetssystem blev igangsat af SDU’s Uddannelsesråd og havde to faser:

Evaluering af SDU’s kvalitetssystem

Evalueringen inddrog både ledelse, medarbejdere og studerende fra alle niveauer i organisationen. Den skulle undersøge, om systemet fortsat lever op til sit formål, og om systemet er rustet til at håndtere fremtidige krav til uddannelseskvalitet.

Evalueringen forløb over fire faser:

  • Interviews med repræsentanter fra hvert af SDU’s fem fakulteter.
  • Audit af 10 udvalgte uddannelser
  • Audit af tre tværgående emner i relation til kvalitetsarbejdet
  • Analyse af SDU’s kvalitetssikringssystem i et nationalt perspektiv

Som afslutning på evalueringen blev der udarbejdet en rapport. Den indeholder evalueringens konklusioner og anbefalinger for det videre arbejde.

Revidering af SDU’s kvalitetssystem

På baggrund af evalueringen udvalgte SDU’s Uddannelsesråd 22 opmærksomhedspunkter. For hvert opmærksomhedspunkt blev der nedsat en arbejdsgruppe med relevante interessenter, fx studieledere, administrativt personale og studerende.

Arbejdet med de 22 opmærksomhedspunkter resulterede i en samlet revidering af SDU’s kvalitetssystem. I den forbindelse godkendte direktionen i juni 2018 en revideret kvalitetspolitik for SDU.

Uddannelsesstrategi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 19.07.2022