Skip to main content
DA / EN
Ugens tilbageblik

Internationalt universitet – siden 1987

Alle studerende på Syddansk Universitet får fra 2017 og frem en international uddannelse. Men allerede 30 år før startede universitetet sin internationalisering af uddannelser.

Fra sommeren 2017 bliver det obligatorisk for alle studerende at bestå et internationalt forløb i løbet af deres femårige uddannelse.
Men universitetets internationalisering startede faktisk allerede med vedtagelsen af ERASMUS-samarbejdet i EF i sommeren 1987.

ERASMUS sikrede økonomien

ERASMUS-samarbejdet sikrede økonomisk, at studerende i større antal fik mulighed for studieophold i udlandet, og omfattede også penge til at undervisere kunne komme på gæsteophold ved udenlandske universiteter.

Universitetet indgik hurtigt en række samarbejdsaftaler med udenlandske universiteter for at sikre de studerende støtte til studieopholdet.
Aftalerne var afhængige af en vis gensidighed i forhold til antallet af studerende, og da dansk som sprogområde havde svært ved at tiltrække mange udenlandske studerende, stod universitetet over for en udfordring. Specielt de britiske universiteter var tilbageholdende, af frygt for at blive overrendt af danske ERASMUS-studerende, uden at kunne sende et tilsvarende antal studerende til Danmark.

SAS blev løsningen

Løsningen blev til i et samarbejde mellem humaniora og samfundsvidenskab ved Odense Universitet: Et specielt kursus for udenlandske studerende kaldet Scandinavian Area Studies, kaldet SAS, som startede fra studiestart 1989. Og fra 1991 havde de to øvrige fakulteter koblet sig på, sådan at enkelte moduler i kurset kunne skiftes ud mellem uddannelsesretninger.


Det første SAS-hold fra 1989, med studerende fra England, Frankrig, Holland og Tyskland.

SDU fra 2017

Tilbage til nutiden er planen, at 1100 studerende i 2020 skal rejse til udlandet for at læse et semester. De, der ikke rejser, skal i stedet gennem et internationalt forløb hjemme på SDU.

- Som samfund har vi brug for studerende, der kan agere i en global verden. Den viden får du ikke, hvis du bare sidder hjemme på SDU og kun koncentrerer dig om danske forhold, siger SDU's rektor, Henrik Dam.

Også formand for de Syddanske Studerende Klaus Rose ser frem til, at det internationale miljø på SDU bliver styrket som følge af planerne om at gøre SDU-uddannelserne mere internationale.

- Hvis det betyder, at vi også i højere grad får integreret de udenlandske studerende med de danske, bliver det godt for alle, siger han.

Læs mere om historien i SDU's 25-års jubilæumsbog "Frugten vokser frem" samt om fremtiden i Fyens Stiftstidende.

Redaktionen afsluttet: 12.12.2016