Skip to main content
DA / EN
Ugens tilbageblik

Holschers supermarkedsuniversitet

Da arkitekten Knud Holscher vandt konkurrencen om at tegne Odense Universitet var det på baggrund af en ny tilgang til læringsmiljøer kaldet ”Centertanken”.

På det nye universitet i Odense skulle der være fællesskab mellem lærere og studerende, sammenhæng mellem forskning og uddannelse og sammenhæng mellem fagene. Knud Holscher besøgte SDU i 2008, hvor han holdt en forelæsning om tilblivelsen af universitetet.

Universitetscenteret som et stort supermarked

”Man skal integrere fagene, så man i højere grad kan imødekomme ønsket om hybriduddannelser – egentlig kunne man beskrive et moderne universitetscenter som en form for supermarked, hvor man kan gå ad centergangen og plukke sin uddannelse selv- selv forme og selv programmere sin uddannelse”. Sådan fortalte Holscher om baggrunden for udformningen af universitetet. En grundtanke som var udbredt i mange af de talrige europæiske universitetsbyggerier i slutningen af 60’erne, hvor der blev opført mange nye universiteter pga. den økonomiske vækst.

Centertanken for Odense Universitet havde i udgangspunktet 5 fakulteter – Humaniora, Matematik-naturvidenskab, Medicin, Agronomi og Veterinær, og oplægget til det nye byggeri skulle således kunne rumme det hele.

”Veterinær og Agronomi-studierne faldt så ud, og det er da lidt irriterende, at man programmere så løst, at det ikke er tænkt igennem. Det kan man se som et billede på, hvor instinktivt man skal kunne tilgodese omskiftninger og ændringer” forklarede Holscher om de ændringer, politikerne kom med undervejs i projektet.

Det nye universitet skulle i høj grad leve op til krav om fleksibilitet og tage højde for en uforudsigelig udvikling og mulighed for ændringer og udvidelser. Og dengang var der ikke plads til overskridelse af budgettet.

New York som universitet

For at kunne indfri centertanken tegnede Holscher et byggeri, der var fokuseret på anvendelighed og nærmest industrialiseret i sin udformning, fremfor et flot monument:
”Man må forlade arkitektkonceptet - det med at få en eller anden flot arkitekt-idé. Nu må man skabe en struktur som er fleksibel, som kan modtage uforudsigelige, fremtidige programmer osv. Altså en meget mere industrialiseret og åben tankegang”, sagde Holscher.

”New York har det samme: Et kvadratsystem, hvor man kan putte forskellige ting i. Man har et ’grid’ – et kommunikationssystem, og det er en mere gennemtænkt måde at bygge på”.

1. etape af universitet var på 70.000 kvm., og da Holscher holdt sin forelæsning i 2008 var arealet fordoblet. I dag er campusbyggeriet i Odense på 194.000 m2 og i fortsat vækst.

Så SDU’s campus i Odense har i høj grad har udnyttet den fleksibilitet og mulighed for udvidelse, som Holscher med sin forudseende tilgang skabte for 50 år siden.

Se hele Knud Holschers forelæsning fra 2008 her:

Redaktionen afsluttet: 26.09.2016