Skip to main content
DA / EN
Ugens tilbageblik

Midlertidige barakker fik levetid på 40 år

Da universitetet i 1966 slog dørene op for de første studerende, skete det i lånte lokaler på Odense Teknikum.

Ca. halvdelen af de studerende havde valgt lægestudiet, og det var da også egnede lokaler til undervisning i kemi, fysik og anatomi, der stod øverst på ønskelisten for det nye universitet. Studerende på de humanistiske studier måtte nøjes med lokaler rundt om i byen. Bl.a. stillede Dalum Landbrugsskole beredvilligt undervisningslokaler til rådighed.

Studenterårgangene vokser

I de kommende år voksede studenterårgangene eksplosivt, og lokaleforholdene blev snart utålelige. Virkeliggørelsen af det permanente byggeri på Campusvej lå langt ude i fremtiden, og der måtte på en billig og hurtig måde skaffes lokaler. Universitetsadministrator Bengt Bengtson skrev kontrakt med Birkerød-firmaet Reska, der kunne levere billige Terrapin-pavilloner til byggeriet.

Den 16. maj 1968 stod byggeriet færdigt på Munkebjergvænget, lige bag det nuværende H. C. Ørsteds kollegium. Et prunkløst byggeri, der af brugerne straks blev døbt ”barakkerne”. I første omgang blev der bygget to fløje, i de følgende år blev det til syv i alt.

Barak-universitetet

Det kan i dag synes uforklarligt, at disse bygninger fra slutningen af tresserne og ti år frem faktisk var Odense Universitet. Barakkerne rummede undervisningslokaler, kontorer, laboratorier, forsøgsdyrestald, trykkeri, universitetsbibliotek, børnehave og kantine. Både studerende og personale fandt sig godt til rette i de jordnære bygninger, der havde nogle dejlige gårdhaver.

I de følgende år skete der en gradvis udflytning til Campusvej, men barakkerne tjente som undervisningslokaler til langt op i nullerne. Først i 2007 blev de endegyldigt sendt på pension. Man havde spået dem en levetid på 10 år, men det blev til 40.

Redaktionen afsluttet: 16.05.2016