Skip to main content
DA / EN
Ugens tilbageblik

Da studerende og medarbejdere reddede lægestudiet

Da lægestudiet var lukningstruet, gik de studerende på barrikaderne.

Ved den officielle del af universitetets årsfest i 1988 indtraf en begivenhed, som gav genlyd i lokalpressen, og ikke just var hverdagskost ved den slags formelle seancer.

Medicinstuderende indtog det store auditorium med et optog hvor de iført sørgeklæder demonstrerede mod en planlagt lukning af lægestudiet. Tilstede var flere prominente gæster deriblandt manden med det afgørende ansvar for den varslede lukning, daværende undervisningsminister Bertel Haarder.

Men hvordan var man overhovedet nået dertil, hvor de studerende følte det nødvendigt at gå på barrikaderne?

Mange arbejdsløse læger

Det kan være svært at forholde sig til i dag, men tilbage i 1980erne var der stor arbejdsløshed blandt læger. Der var simpelthen en overproduktion af lægekandidater, og det førte til et krav om besparelser på medicinstudiet og et mindre optag på universiteterne i både København, Aarhus og Odense.

I København og Aarhus havde man regnet ud, at de samlede besparelser kunne klares ved ganske simpelt at nedlægge lægestudiet i Odense. Man iværksatte derfor straks et omfattende lobbyarbejde for at fremme dette synspunkt.

Undervisningsministeriet nedsatte et udvalg, som skulle komme med forslag til, hvor besparelserne skulle findes. København og Aarhus fik held til at påvirke sammensætningen af dette udvalg, således at kun et de 12 medlemmer, professor Philippe Grandjean, var fra Odense. Kampen syntes med andre ord tabt på forhånd!

Odense gav ikke op

I Odense gav man ikke op så let. Universitetet fik indsat fhv. dekan Torben Haghfelt, som observatør. Den nyvalgte dekan Mogens Hørder gik sammen med forskere og studerende i gang med et omfattende udredningsarbejde, hvor man fremlagde dokumentation for medicinstudiets effektivitet med hensyn til uddannelse og forskning samt en plan for en omfattende omlægning af både studiet og forskergrupperinger.

Det holdt dog hårdt. Og Mogens Hørder husker i dag tydeligt det afgørende øjeblik i sommeren 1989, da Bertel Haarder blev overbevist:
”Jeg havde 2-3 møder med ham, og til sidst sagde han: ’I er for gode til at lukke!’ Det foregik på en trappeafsats i Folketinget under et møde, hvor jeg mødets med ham og hans sekretær. Og så lavede vi sammen den pressemeddelelse, der blev udsendt den 2 juni.”

I pressemeddelelsen stod det sort på hvidt, at lægestudiet i Odense skulle bestå. Lægestudiet ved Odense Universitet havde bevist sin effektivitet og store betydning ikke alene for Fyn men også Syd- og Sønderjylland.

Danmarks bedste medicinstudie

I sin udmelding opfordrede ministeren til, at Odense iværksatte en studiereform . Medicinstudiet i Odense gennemgik en omfattende omorganisering inspireret af nye tendenser i Norge og Sverige, og det er dette arbejde, man i dag høster frugterne af. Medicin på SDU regnes for landets mest populære medicinstudie og kom således styrket ud af krisen, Og det er både takket være politisk drevne ansatte og aktionerende studerende.

 

Billedet herover: Blandt de prominente gæster til de studerendes happening var både dronning Ingrid og daværende undervisningsminister Bertel Haarder.

Redaktionen afsluttet: 09.05.2016