Skip to main content
DA / EN

oktober

Tove Nielsen, Årsfest 1974

Der er tradition for at invitere den minister, der har universiteterne som sit ansvarsområde, til universitetets årsfest. Den 20. maj 1974 var gæsten Tove Nielsen og anledningen særlig festlig, fordi man samtidig kunne indvie den første del af Odense Universitets permanente byggeri på Campusvej.

I sin tale lykønskede ministeren Odense Universitet med det nye domicil, som havde været under projektering siden begyndelsen af 1970’erne, men lagde samtidig ikke skjul på at universiteternes store vækstår var ved at være forbi. Talens indhold lå i direkte forlængelse af hendes uddannelsespolitiske redegørelse til Folketinget måneden før, hvor nogle af temaerne var økonomisk opbremsning, adgangsbegrænsning og en opprioritering af de mellemlange uddannelser på universitetsområdets bekostning. I sin tale til årsfesten sagde ministeren bl.a.:

”Af flere grunde, som jeg ikke her i dag skal gå nærmere ind på, må det efter min og regeringens opfattelse anses for nødvendigt, at der gennemføres en generel regulering af adgangen til de videregående uddannelser. Jeg vil dog gerne understrege, at det ikke alene er økonomiske hensyn, der spiller ind. Overvejelserne af, hvordan en sådan regulering bør gennemføres, er ikke afsluttede ...”

For Odense Universitet var udsigterne, som ministeren gjorde opmærksom på, forholdsvis gode:

”En ting kan jeg dog slå fast allerede her i dag, nemlig at en generel regulering må tilsigte den bedst mulige udnyttelse af den samlede kapacitet. – Dvs., at man bl.a. må søge at lette tilgangspresset på de gamle universiteter i København og Århus. – Dette betyder, at man her i Odense ikke behøver at frygte drastiske indgreb i forudsatte studentertal m.v.”

Fotograf Arne Bloch har fanget den 33-årige minister på universitetets talerstol. Tove Nielsen var dengang Danmarks næstyngste undervisningsminister nogensinde (32 år og 8 måneder), kun overgået af sin forgænger Ritt Bjerregård, der var 32 år og 4 måneder ved sin tiltræden. Rekorden blev stående til 1998, hvor den 29-årige Margrethe Vestager blev kirke- og undervisningsminister i Poul Nyrup Rasmussens regering. Da var universiteterne udskilt af undervisningsministerens område og henlagt under et særligt forskningsministerium.
Redaktionen afsluttet: 09.10.2008