Skip to main content
DA / EN

maj

Det gyldne koben

I 1976-1977 var der det på det nystartede Roskilde Universitetscenter (RUC) en skarp konflikt om den samfundsvidenskabelige basisuddannelse (SAM-BAS), som førte til at undervisningsminister Ritt Bjerregaard i foråret 1977 lukkede for tilgang til studiet. Studenterne svarede igen med at besætte RUCs administration, og studenterne ved de andre universiteter forberedte sympatiaktioner.
Fredag den 22. april besatte de fynske studerende Odense Universitetets administration, som dengang lå i de midlertidige barakker ved Niels Bohrs Vej.
Søndag aften vendte rektor Aage Trommer hjem fra en udlandsrejse og besluttede straks at generobre administrationsbygningen. Han fortæller:

Næste morgen mødtes de ”sammensvorne” og på slaget halv syv tiltvang vi os adgang til barakken. Vi måtte først vække den vagt, der lå og sov sødeligt ved indgangen. Han vilde ikke lukke op, og så måtte en af universitetsbetjentene frem med sit medbragte koben, og vi kom ind. Alle besætterne sov sødeligt. De første forlod søvndrukne barakken frivilligt, men resten måtte af politiet bæres ud, da de var kommet lidt til sig selv, og havde fattet, at de skulde opføre sig som rigtige besættere.

Seks uger senere var der årsfest, og som en ironisk ”tak for sidst” overrakte studenterne Rektor et guldbronzeret koben med påskriften ”Bryd murene ned omkring universitetet”.

Overrækkelse af koben

Studenterne overrrækker Aage Trommer det gyldne koben ved årsfesten 3. juni 1977.Citatet er fra Aage Trommer, "Fyrre år på Fyn", Fynske Årbøger 2000, s. 5-26.
Foto af kobenet: Lasse Bisbjerg Nielsen
Pressefoto: Arne Bloch

Redaktionen afsluttet: 06.05.2008