Skip to main content
DA / EN

august

Alt optaget

Odense Universitet måtte i 1988 allerede efter første optagelsesrunde melde ALT OPTAGET. Universitetet kunne ved studiestart byde velkommen til over 1500 nye studerende. Ansøgertallet var steget med over 10 procent, idet flere end 3500 havde søgt om en studieplads på universitetet. Heraf havde ca. 1600 ansøgere Odense Universitet som første prioritet, så mange søgte desværre forgæves.

De humanistiske fag havde endnu en gang stigende interesse, men mange ansøgere måtte afvises på grund af den indførte adgangsbegrænsning. Der var også øget interesse for de samfundsvidenskabelige fag, hvilket betød øgede kvotientkrav på næsten alle områder. Der krævedes fx en kvotient på 9,6 for at blive optaget på cand.negot. med engelsk, hvis man ikke havde erhvervsarbejde. De naturvidenskabelige fag havde også i 1988 fri adgang, hvilket betød, at man i første runde skulle optage alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen. Naturvidenskab optog ca. 300 nye studerende, hvilket var 20% færre, end man havde måttet optage året før.
Redaktionen afsluttet: 28.08.2008