Skip to main content

Indbydelse til bestyrelsesseminar og -møde via Microsoft Teams torsdag den 10. december 2020 kl. 12-16.25 og fredag den 11. december 2020 kl. 9.00-12.45

 

Torsdag den 10. december 2020 kl. 12.00-15.00: Bestyrelsesseminar


Torsdag den 10. december 2020 kl. 15.00-16.25: Bestyrelsesmøde dag 1

Åbne punkter

1. Bemærkninger til dagsordenen

2. Science Venture Denmark A/S (SVD)
     Orientering

 3. Status på håndtering af COVID-19 på SDU
      Mundtlig orientering

4. Prækvalifikation af nye uddannelser – ansøgningsrunde 2021-1
      
Indstilling

5. Fempunktsplan

      1. Administration
           
Indstilling

PAUSE

      2. Lokaler/bygninger
            
Indstilling

Fredag den 11. december 2020 kl. 9.00-12.45: Bestyrelsesmøde dag 2

Åbne punkter

6. Bemærkninger til dagsordenen

7. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 4, 2020
     Orientering 
      Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

8. Budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 
       Indstilling 
       Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

9. SDU’s egenkapital
      Indstilling 
      
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

10. Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2020 
      Indstilling
      Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og chefcontroller Heidi Krieber deltager

11. Status for Direktionens strategiske pulje 
      Indstilling

PAUSE

12. SDU’s Risikoprofil
      Indstilling

13. Status for høring over anbefalinger om medbestemmelse og medinddragelse
      Orientering

14. Strategisk rammekontrakt for SDU 2018-2021
        Orientering

15. Status på byggesager

        0. Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
              Orientering

         1. Ombygning af lejemål i Studiegården
               Indstilling

PAUSE

16. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

17. Meddelelser fra rektoratet 

18. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.07.2024