Skip to main content

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 14. april 2020 kl. 14.00-16.00 via Microsoft Teams

 

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

1. Årsrapport 2019 
Indstilling
Universitetets institutionsrevisor Poul Madsen og Mette Holy Jørgensen fra PwC 
samt vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, chefcontroller Heidi Krieber og budgetchef Linda DaCosta deltager

2. Revisionsprotokollat vedrørende årsrapport 2019
Indstilling / Revisionsprotokollat
Universitetets institutionsrevisor Poul Madsen og Mette Holy Jørgensen fra PwC 
samt vicedirektør for Økonomi Nicolai Sørensen, chefcontroller Heidi Krieber og budgetchef Linda DaCosta deltager

3. Økonomisk afrapportering – Status og forventninger
Mundtlig orientering
Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager

4. SDU’s beredskab i forhold til nyt corona-virus
Mundtlig orientering

5. Status på arbejdet med ”Vores Verdensmål”
Orientering

6. Status på SDU’s nyinstitutionsakkreditering
Orientering

7. Søgning til SDU’s bacheloruddannelser gennem kvote 2 og kandidatuddannelser
Orientering

8. Studiemiljøundersøgelse 2019
Orientering

9. Årshjul 2020 og mødekalender 2021
Indstilling 

10. Status på byggesager
Orientering

11. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

12. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

13. Eventuelt

Sidst opdateret: 03.07.2024