Skip to main content
DA / EN
”En MR-skanning viser os, hvordan ryggen ser ud, men ikke hvordan den fungerer. Det er lidt som at tage et billede af en bil for at finde ud af, om den kan starte. Med vibrationer kan vi lære meget mere om, hvordan ryggen fungerer.”

Seismiske vibrationer kan finde rygskader

Der kan være tid og penge at spare ved at bruge vibrationer i stedet for scanninger til at finde defekter i ryggen, viser ny forskning fra SDU.

Seismiske vibrationer har i mange år været brugt til at finde olie og lokalisere defekter i broer og bygninger. Nu kan teknikken bruges til at finde defekter i ryggen.

Et studie fra SDU og University of Alberta i Canada har fundet, at små vibrationer kan afsløre skader på rygraden og på sigt måske erstatte mange af de ressourcekrævende MR-skanninger, som i dag er standard. Og måske bidrage med helt ny, værdifuld viden om ryggens funktionalitet.

”Vi har undersøgt tvillingepar, hvor den ene havde en skade på ryggen efter operation eller ulykke. Med vibrationer fandt vi de samme forskelle, som en skanning gør. Og vibrationerne viste endda mere om, hvordan rygraden virker, end vi kan se på skanninger,” fortæller Jan Hartvigsen, professor i klinisk biomekanik på SDU.

Skader ændrer kroppens reaktioner

Metoden med vibrationer er blevet testet på 10 danske tvillingpar, nogle med identiske rygge, andre med forskellige på grund af skader hos den ene tvilling. Vibrationerne fandt de samme forskelle som en skanning. Og studiet beviste dermed, at skader ændrer ryggens respons på vibrationer.

”Et af de største problemer ved behandling af rygsmerter i dag er overforbruget af MR-skanninger. De bliver brugt på mange patienter, som slet ikke har brug for det, og mange af skanningerne er spild af ressourcer. Desuden kan skanningerne føre til overbehandling og dermed potentielt gøre mere skade end gavn. Vibrationerne er en simpel, sikker og billig metode, som formodentlig kan mindske antallet af disse skanninger betydeligt”, mener Jan Hartvigsen.

Professor Greg Kawchuk fra University of Alberta ser også et stort potentiale i at bruge vibrationer.
”En MR-skanning viser os, hvordan ryggen ser ud, men ikke hvordan den fungerer. Det er lidt som at tage et billede af en bil for at finde ud af, om den kan starte. Med vibrationer kan vi lære meget mere om, hvordan ryggen fungerer.”

Potentiale for fremtiden

Forskerne tror på, at vibrationsmetoden fremover vil gøre det langt mere enkelt at finde årsagen til patienternes rygproblemer uden en bekostelig skanning. Og samtidig hjælpe til med hurtigt at finde frem til den rette behandling.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Nature: Scientific Reports og er enestående fordi, man har fundet så mange tvillinger med forskellige rygge.

”I Danmark har vi verdens største tvillingregister og ved at benytte denne unikke ressource, kan vi bidrage med forskning, der potentielt kan hjælpe millioner af rygpatienter til en bedre og billigere diagnose,” siger Jan Hartvigsen.

Fakta:

Seismiske vibrationer er kontrollerede vibrationer på bestemte frekvenser.
Forskerne i studiet klistrede sensorer på torntappene på lænderyg hvirvlerne (dem du kan mærke gennem huden). De satte så en vibrator på rygsøjlen, så den rørte torntappen på den øverste lænderyg hvirvel, og sensorerne samlede de transmitterede vibrationer op, sendte signalerne gennem en computer og kunne derefter læse dem i en grafik på skærmen. Grafikken kan ikke blot vise defekter, men også lokaliseringen og omfanget.
Der arbejdes for øjeblikket med at udvikle håndholdte vibratorer, som vil være meget nemme at anvende i klinisk brug.
Traditionelt benyttes metoden til at finde defekter på bygninger. Men forskerne har nu fundet ud af at indstille sensorer til at opfange vibrationer, der transmitteres gennem knogler, fedt og hud.

Redaktionen afsluttet: 15.03.2016