Skip to main content
DA / EN

Kronisk leddegigt hos tvillinger - betydningen af arv og miljø

Hvis man har en medtvilling der allerede har leddegigt, er risikoen for selv at udvikle sygdommen øget med 20-30 gange; men som udgangspunkt har tvillinger den samme risiko som resten af befolkningen.

Formålet med denne landsdækkende tvillingundersøgelse var at beskrive, hvor stor risikoen er for at udvikle leddegigt (reumatoid artrit, RA), hvis man har en medtvilling, der allerede er ramt af sygdommen - og om vi kunne bekræfte, at generne har så stor betydning som hidtil antaget.

Hvem får leddegigt?

I en spørgeskemaundersøgelse sendt til 56.707 enkelt-tvillinger, angav 479 tvillinger, at de havde leddegigt. De, der svarede ja, blev efterfølgende spurgt om de ville deltage i et interview og en lægeundersøgelse for at være helt sikker på diagnosen. 

Hos 162 kunne det bekræftes, at de havde leddegigt, hvilket svarer til at 0,37 % af de danske tvillinger havde leddegigt. Dette tal svarer til den procentdel af danskere med leddegigt, som ikke er tvillinger. Det betyder, at det ikke ser ud til, at tvillinger er mere eller mindre tilbøjelige til at få leddegigt end den øvrige del af befolkningen.

Undersøgelsens resultater viser imidlertid, at hvis man har en medtvilling med sygdommen, er der en 20-30 gange større risiko for at udvikle leddegigt i forhold til resten af befolkningen.

Hvor meget betyder generne?

Leddegigt er en sygdom, hvor det formodes at flere faktorer skal være til stede, før man bliver syg. De gener, forskerne hidtil har kunnet finde, forklarer ca. 16 % af risikoen for at udvikle leddegigt. De tidligere tvillingundersøgelser viste, at vores gener bidrager med 60 % af risikoen for at blive ramt. Hvis det er sandt, mangler man derfor stadig at finde en stor del af de gener, der formodes at bidrage til sygdommen. Vores nye resultater fra den danske undersøgelse tyder dog på, at generne sammenlagt kun forklarer ca. 12 % af risikoen for at få leddegigt, og i så fald har man allerede fundet størstedelen af de gener, der har betydning for udvikling af leddegigt.

Derimod finder vi at det miljø, man har til fælles med sin tvilling, kan forklare omkring 50 % af risikoen, og at resten af risikoen forklares ved tilfældige faktorer i ens eget miljø, altså miljøfaktorer kun den ene tvilling udsættes for.

Original publikation:

On the Origin of Rheumatoid Arthritis: The Impact of Environment and Genes — A Population Based Twin StudySvendsen AJ, Kyvik KO, Houen G, Junker P, Christensen K, Christiansen L, Nielsen C, Skytthe A, Hjelmborg JV.
PLOS ONE 2013 Feb; 8: 2 (e57304) Pubmed abstract

Redaktionen afsluttet: 29.04.2013