Skip to main content
DA / EN

Religiøsitet i et sekulært samfund: Arv eller miljø?

Menneskets adfærd og personlige træk er i nogen grad arveligt bestemt; men hvilken rolle spiller arvelige og miljømæssige faktorer for vores religiøsitet?

Undersøgelser om dette emne stammer hovedsageligt fra lande, der betragtes som værende mere religiøst prægede end de nordeuropæiske. Det betyder, at sammenligninger mellem forskellige lande kan være vanskelige, dog synes indflydelsen af miljø at være mest udtalt i begyndelsen af livet, hvorimod genetiske påvirkninger øges med alderen.

På den baggrund har vi i denne undersøgelse set på religiøsitet i et sekulært samfund i forbindelse med en stor web-baseret spørgeskemaundersøgelse, hvortil 6.707 danske tvillinger født 1970-1989 blev inviteret. Besvarelserne omfatter 2.237 ens-kønnede tvillinger svarende til en svarprocent på 45.

Vi fandt stor ensartethed i svarene både fra én- og toæggede tvillingpar, hvilket indikerer en stor indflydelse fra indbyrdes fælles miljøfaktorer. Den personlige religiøsitet, som at bede til Gud, at tro på Gud, og finde styrke og trøst i religionen var mere påvirket af genetiske faktorer end de sociale former for religiøsitet, såsom kirkegang. Vi fandt en lille tendens til stigende genetisk indflydelse med stigende alder for nogle religiøse emner, men ikke for alle.

Tabel: Demografi og antal tvillinger der svarede Ja til spørgsmål om religiøsitet.

 

Énæggede
kvinder

Toæggede kvinder 

Énæggede 
mænd 

Toæggede
mænd
 

Demografi         
 Inviterede  1.316  1.405  962 1.228 
 Deltagende 709 (54%) 672 (48%) 401 (42%) 455 (37%)
 Alder (gennemsnit) 30,4  28,5  29,6  28,6 
 Medlem af Folkekirken 618  551  313  358 
 Medlem af anden kirke   25    26     2     7 
 Ikke medlem   66   95    83    90 
Personlig religiøsitet         
 Tror på Gud 290 218  116  117 
 Tror på et liv efter døden 276  246    92  115 
Religiøs praksis        
 Går i kirke hver måned   40    38    23    27 
 Beder til Gud 403  344  150  168 
Religionens betydning        
 Gud betyder meget for mig 167  143    58    68 
 Jeg finder styrke i religion 211  153    68    83 

 

Original publikation:
Dorte Hvidtjørn, Inge Petersen et al.
Familial Resemblance in Religiousness in a Secular Society: A Twin Study
Twin Research and Human Genetics; 2013 Feb 22:1-10. Pubmed abstract

Robert Klemmensen, Asbjørn Sonne Nørgaard.
Politiske holdninger og adfærd: Arv eller miljø?
Velux Fonden - Humanvidenskab; 2012.

Redaktionen afsluttet: 26.08.2013