Skip to main content
DA / EN

Ny undersøgelse støtter at en række gener har betydning for lang levetid

Tvilling- og familiestudier viser, at vores gener har betydning for, om vi lever meget længe.

I dette studie har vi undersøgt variationen i 16 gener, som menes at spille en rolle i forhold til livslængde. Variationen blev undersøgt i en gruppe af ældre danskere (ca. 92 år) og i en gruppe midaldrende kontrolpersoner.

Derudover undersøgte vi, om genvariationerne hænger sammen med overlevelsen i løbet af alderdommen. Dvs. at vi undersøgte, om de personer, der lever fra de er 92 år til eksempelvis 100 år har særlige genvarianter i forhold til dem, der lever fra 92 år til eksempelvis 93-årsalderen. Mange falder bort i alderen fra 92 til 100 år.

Vi fandt, at en variant i ApoE-genet var væsentligt nedsat hos de ældste, medens en variant i CETP-genet var øget, dvs. det tyder på, at ApoE-varianten er en ulempe i forhold til at blive gammel, mens CETP-varianten er en fordel. Det samme så vi i en gruppe af tyske ældre og en gruppe tyske midaldrende, dvs. effekten ser ud til at findes i flere befolkninger. Desuden fandt vi tegn på en vis positiv indflydelse af en variant i HSPA14-genet. Endeligt fandt vi, at en variant i IL6-genet havde en positiv effekt på overlevelsen i løbet af alderdommen. Dette fandt vi både i de danske ældre, men også i en gruppe hollandske længelevere.

Samlet set forklarer generne en fjerdedel af forskellene i, hvor længe vi lever og dette studie er med til at udpege nogle af disse. Der er dog stadig mange ukendte gener, som formentlig varierer fra familie til familie – såkaldte ”private mutationer” af betydning.

Original publikation:

Evidence from case-control and longitudinal studies supports associations of genetic variation in APOE, CETP, and IL6 with human longevity.
Mette Soerensen, Serena Dato, Qihua Tan, Mikael Thinggaard, Rabea Kleindorp, Marian Beekman, H Eka D Suchiman, Rune Jacobsen, Matt McGue, Tinna Stevnsner, Vilhelm A Bohr, Anton JM de Craen, Rudi G Westendorp, Stefan Schreiber, P Eline Slagboom, Almut Nebel, James W Vaupel, Kaare Christensen, Lene Christiansen.
Age
(Dordr). Apr;35(2):487-500. Pubmed abstract

Læs mere her:

Gener vigtige for hvor gammel du bliver
Mette Sørensen: P4 Fyn - Nyheder; 11. juli 2013.

Redaktionen afsluttet: 05.07.2013