Skip to main content

En verden af viden

Grundforskning på højeste niveau. Det Danske Tvillingregister ved SDU og Odense Universitetshospital (OUH)

I 2016 fejrede Syddansk Universitet sit 50 års jubilæum med udgivelsen af et festskrift: En verden af viden.


Grundforskning på højeste niveau

Sygdommes arvelighed

Det Danske Tvillingeregisters historie går betydeligt længere tilbage end 50 år. Registret over danske tvillinger blev etableret i 1950'erne, hvor man ville undersøge om kræft er arveligt betinget - men resultatet var ikke så klart, som man havde regnet med. Senere har andre studier vist at fx hjertesygdomme derimod er mere arvelige end tidligere antaget.

Tvillingestudier har inden for de sidste årtier i høj grad bidraget til at indkredse de sygdomme, som det er værd at kortlægge nærmere, hvad angår gener, der bidrager til sygdommes opståen og udviklingsforløb.

Aldringsforskning

Tvillingeregistret udgør desuden grundmaterialet for den aldringsforskning, der siden 1990'erne er blevet udført ved Syddansk Universitet. Det danske registers høje kvalitet har medført, at forskningen af levetid og dødelighed har givet både international anerkendelse og pålidelige resultater.

Aldring og epigenetik

Med udviklingen af de epigenetiske metoder er forskningen gået ind i det nye årtusind. Disse metoder kan langt bedre end hidtil tage højde for både de genetiske og miljømæssige faktorer betydning for, hvor længe vi lever og hvor godt vi ældes.

Per Boje og Bernard Jeune


En verden af viden - Syddansk Universitet 1966-2016

En verden af viden

Historien om Syddansk Universitet - fra grundlæggelsen af Odense Universitet i 1966 over omdannelsen til Syddansk Universitet i 1998 og frem til 2016 - er en dansk succeshistorie. Det er historien om, hvordan det lykkedes forskere, studerende og administratorer at opbygge landets tredje universitet til en forskningsinstitution på internationalt niveau. Men det er også en historie om modgang, om kriser og om udfordringerne ved at etablere Danmarks største multicampus-universitet. En verden af viden fortæller historien om Syddansk Universitet i 10 kapitler.

En verden af viden 
Syddansk Universitet 1966-2016

Jeppe Nevers (red.); 2016; Syddansk Universitetsforlag

Redaktionen afsluttet: 06.12.2019