Skip to main content
Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

Retracing Connections

Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (c. 950 – c. 1100)

Forskningsprogrammets hjemmeside findes kun på engelsk. Gå til den engelske side her.