Skip to main content
DA / EN

Tidsskrifter

Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal
Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal is the humanities and arts journal that publishes scholarship on topics that investigate the critical intersections of the arts and humanities with the aging process and with age across the lifespan. 

Aktualitet - Litteratur, kultur og medier 
Aktualitet - Litteratur, kultur og medier bringer artikler og papers fra forskningsaktiviteter, særligt med relation til Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation. Tidsskriftet er dog åbent for alle forskningsbidrag, som ligger inden for tidsskriftets område.

Det Ny Merino
Det Ny Merino er et hurtigt og tilgængeligt forum inden for instituttets fagfelt til udgivelse af de bedste af de studerendes eliteprojekter, specialer og andre opgaver samt diverse præpublikationer og diskussionsoplæg fra forskere og undervisere.

JMM: The Journal of Music and Meaning
Et engelsksproget, fagfællebedømt online-tidsskrift for tværvidenskabelige studier af musik og betydning. Udgives med støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation.

Kultur og Klasse
K&K er et humanistisk fagtidsskrift, der bringer fagfællebedømte artikler om litteratur, kultur, billedkunst, film og medier. Tidsskriftet har eksisteret siden 1967 og udkom de første år under navnet Poetik. 

Nordica
Nordica udkommer én gang årligt med artikler, anmeldelser m.m. fra forskere verden over med speciale i nordisk teksthistorie og æstetik. Tidsskriftet fungerer som kontaktorgan til de skandinaviske universitetsinstitutter uden for Norden. 

Odense Working Papers in Language and Communication 
OWPLC publishes scholarly articles written by members of the Institute of Language and Communication at Odense University and their Danish or foreign colleagues.

Orbis Litterarum
Orbis Litterarum: International Review of Literary Studies er et internationalt, elite-rangerende, peer-reviewed litteraturvidenskabeligt tidsskrift, der udkommer 6 gange årligt med i alt ca. 550 sider fordelt på 20-25 artikler og udvalgte anmeldelser.

PEO
Også kendt som Pre-Publications of the Department of English of Odense University.

RASK
Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation, med videnskabelige artikler og boganmeldelser vedrørende alle emner, der hører ind under sprog og kommunikation. Publikationen er peer-reviewed og udkommer to gange om året, og hvert nummer er på cirka 125 sider. 

Res Cogitans - Journal of Philosophy
Res Cogitans er et åbent internationalt, fagfællebedømt tidsskrift, som publicerer artikler inden for alle områder af filosofien (samt artikler inden for tilgrænsende områdereller tværvidenskabelige artikler, der skønnes at have filosofisk relevans), på engelsk, tysk og fransk samt dansk, svensk og norsk.

Institut for Kultur- og Sprogvidenskaber

  • Campusvej 55
  • Odense - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1000

Sidst opdateret: 24.04.2024