Skip to main content

Digitale møder

Digitale møder - en del af SDU's klimaplan

I SDU Digital arbejder vi med at fremme klimavenlig transport både i forbindelse med tjenesterejser og pendling gennem et fokus på mulighederne i digitale møder

Af Birgitte Hjelm Paulsen, , 03-08-2022

I juni 2019 besluttede SDU´s bestyrelse at gøre FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling til omdrejningspunkt for universitetets fortsatte udvikling. Bæredygtighed er således i dag en del af universitetets forskning, innovation, uddannelser og daglige drift. SDUs Klimaplan er en blandt flere udmøntninger af denne beslutning. Med klimaplanen sættes der fokus på det klimaaftryk, som vi afsætter i hverdagen og på hvordan vi frem mod 2030 kan reducere universitetets udledning af drivhusgasser. 

Et af klimaplanens fokusområder er ’transport’. Transport, herunder især flyrejser, tegner sig nemlig for en væsentlig del af SDU’s udledning af drivhusgasser. Transport omfatter foruden tjenesterejser i fly, tog, eget køretøj eller én af SDU’s tjenestekøretøjer også transport i forbindelse med pendling til og fra arbejde. På SDU arbejder vi derfor med at fremme klimavenlig transport både i forbindelse med tjenesterejser og pendling samt på at nedbringe behovet for transport gennem et fokus på mulighederne i digitale møder.

Ved at øge kvaliteten og antallet af digitale møder kan universitetets studerende og ansatte fortsætte med at studere, forske og samarbejde på tværs af landet og landegrænser, samtidig med at SDU nedbringer klimaaftrykket knyttet til transport. SDU Digital er tovholder på dette arbejde, som også inddrager dygtige ressourcer fra SDI IT og SDU HR.

Læs mere om SDUs Klimaplan 2030 her:  https://www.sdu.dk/da/voresverdensmaal/drift_og_hverdag/klimaregnskab/klimamaal2030

Redaktionen afsluttet: 03.08.2022