Skip to main content
Forskningsbevilling

Europæisk topbevilling til politolog

Nyt projekt på SDU skal forske i normer for brug af autonome våbensystemer og normernes betydning for den internationale sikkerhedsorden. Politolog Ingvild Bode står i spidsen for projektet, som støttes af Det Europæiske Forskningsråd.

Af Marlene Jørgensen, , 11-09-2019

Autonome våbensystemer, der ved hjælp af kunstig intelligens selv kan udvælge og angribe et mål, er i fremmarch, og fraværet af menneskelig indblanding har fyldt meget i debatten.

Mens nogle lande har forsøgt at indføre nye normer for brug af de autonome våbensystemer, har andre lande endnu ladet spørgsmålet stå åbent for at få et større manøvrerum.

Men i hvilken udstrækning vil de autonome våbensystemer forme og forandre de internationale normer for magtanvendelse?

Det Europæiske Forskningsråd

  • Rådets opgave er at fremme forskning af højeste kvalitet.
  • Rådet uddeler bl.a. ERC Starting Grants til unge forskertalenter i begyndelsen af deres karriere.
  • Et projekt kan modtage op til 2,5 mio. euro.
  • Rådet har netop fordelt 13,4 mio. euro - næsten 100 millioner kroner - mellem ni danske forskningsprojekter.
     

Det har politolog Ingvild Bode fået en bevilling på 11,1 mio. kroner fra Det Europæiske Forskningsråd til at undersøge.

Ingvild Bode er p.t. lektor ved University of Kent, men har ansøgt Det Europæiske Forskningsråd om bevillingen sammen med SDU, hvor hun bliver tilknyttet Institut for Statskundskab.

Og det er første gang, at et institut på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på SDU får tildelt en af rådets eftertragtede bevillinger.

En udvidet forståelse

Projektets titel er ” Transforming Norms Research through Practices: Weaponised Artificial Intelligence, Norms, and Order ”.

Målet er at udvikle viden om, hvordan normer for brug af autonome våbensystemer opstår og udvikles, samt hvilken indflydelse de nye normer har på den internationale sikkerhedsorden.

Projektet gennemføres på tværs af fire lande; USA, Kina, Japan og Rusland.

Redaktionen afsluttet: 11.09.2019