Skip to main content
DA / EN

SDU-projekt skal løfte ligestillingen på europæiske universiteter

Syddansk Universitets Gender Equality Team har fået en bevilling på 22 millioner kroner fra EU til et projekt, der de næste fire år skal implementere ligestillingshandlingsplaner på SDU og otte andre europæiske universiteter.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, , 22-01-2019

Internationalt er bl.a. EU og LERU (League of European Research Universities) i stigende grad optagede af hvordan kønsdiversiteten i undervisnings- og forskningssektoren bedres. Særligt fokus har der længe været på at øge kvinders andel blandt forskere.

- Få kvinder i forskning er ikke kun et problem for kvinderne. Det har konsekvenser for samfundet i en bredere forstand, både fordi vi ikke laver løsninger der favner hele vores befolkning, fordi der ikke er lige muligheder og lige adgang for alle og fordi vi ikke får udnyttet alt det talent, vi har, siger Eva Sophia Myers.

Hun er teamleder i SDU’s Gender Equality Team, som har til opgave at påvirke de strukturelle og kulturelle barrierer, der kan være hæmsko for ligestillingen på SDU.

Stor EU-bevilling

Eva Sophia Myers og hendes kollegers arbejde med ligestilling på SDU, betyder nu, at EU’s store Horizon 2020 støtteprogram for forskning og innovation har bevilget dem 22 millioner kroner til at koordinere et fireårigt ligestillingsprojekt; SPEAR (Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research).

Projektet skal på tværs af ni EU-lande fremme viden om, hvordan ligestilling sikres på systematiske måder – blandt andet på baggrund af erfaringerne fra SDU. Et af projektets mål er at udvikle redskaber, som kan understøtte arbejdet med ligestilling- og ligebehandling.

-Projektet er født af, at der skal være mere systematik og struktur i arbejdet med ligestilling på universiteterne, hvis det skal have en reel virkning.

Systematik i ligestillingen

-Det unikke i projektet er netop kombinationen af praksis, træningsprogram og struktureret erfaringsudveksling. For der ingen tvivl om, at skal vi skabe en forandringsproces, kræver det helt nye kompetencer i måden vi rekrutterer på, men også i den måde vi samarbejder på, siger Eva Sophia Myers.

Hun understøttes af SDU’s rektor Henrik Dam.

-Det er vigtigt, at vi på alle universiteter har fokus på ligestillingsproblematikken – det er et stort problem i universitetsverdenen, at dygtige kvinder lækker ud af vores system. Deres kvalifikationer kommer andre offentlige og private virksomheder til gode, men de kunne måske ligeså godt have været den næste top-professor hos os? SDU har som strategisk mål at få alle og de bedste talenter i spil, og her må vi ikke systematisk overse nogen. Forhåbentlig kan den viden, som genereres i dette EU-projekt, være en af vejene til at sikre, at alt talent kommer i spil, når vi er på udkig efter nye medarbejdere.

Læs mere om SPEAR-projektet

Redaktionen afsluttet: 22.01.2019