Skip to main content
DA / EN
Ranking

SDU er i verdenstoppen inden for sports science

På Shanghai-rankingen ”Global Ranking of Sport Schools and Departments” placerer SDU sig pt. på en fornem 9. plads på den senest offentliggjorte ranking for 2022. De sidste syv år har Syddansk Universitet ligget i toppen af denne og andre rankings inden for sports science. Jens Troelsen, der er institutleder på Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) forklarer her mere om baggrunden for de flotte resultater.

Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) på Syddansk Universitet er trods sin relativt lille størrelse et institut, der markerer sig positivt, når rankings hvert år forsøger at opgøre, hvilke universiteter, der gør det bedst, hvad angår forskningspubliceringer og -citationer.

I flere rankings er instituttet med omkring 180 tilknyttede medarbejdere fordelt på ni forskningsenheder blandt de bedste i verden inden for feltet sports science, hvilket dækker bredt over alt fra forskning i klinisk biomekanik og fysiologi til fritidsliv og byplanlægning.

En af dem er Shanghai-rankingen ”Global Ranking of Sport Schools and Departments”, hvor Syddansk Universitet de seneste syv år har opnået en placering imellem nummer 11 og 6 i konkurrence med godt 300 internationale forskningsinstitutioner.

Verdensførende forskningsmiljø

Institutleder Jens Troelsen forklarer, at IOB på flere delområder, fx i muskuloskeletal sundhed, er absolut i verdenstoppen.

- Vi er meget stolte over vores placering på diverse rankings. Det bekræfter os i, at vi gør det godt på vores forholdsmæssigt lille institut, hvor vi numerisk er underrepræsenterede sammenlignet med andre universiteter – og hvor alle forskere i øvrigt bruger halvdelen af tiden på at undervise til forskel fra de øvrige forskningsinstitutioner. Men vi ved, at vi er dygtige, og vi kan reelt sige, at vi leverer forskning og undervisning i verdensklasse.

Til spørgsmålet om, hvordan instituttet kan klare sig så godt, peger Jens Troelsen først og fremmest på de dedikerede forskere, TAP-ansatte og undervisere, der er ansat IOB. ”De leverer et enestående stykke arbejde” Det understøttes af de fremragende laboratorie- og testfaciliteter, der dagligt danner rammen for undervisning og forskning.

- Vores faciliteter er i top, og det er en forudsætning for, at vi kan levere den gode forskning og undervisning. Vi har på den måde gode betingelser for at kunne lykkes, og vi forsøger samtidigt at inkludere vores studerende i forskningen tidligt i deres uddannelse. Vi har bl.a. nedsat et Early Career Reseacher’s Committee, der skal sikre gode betingelser, så vi kontinuerligt kan uddanne dygtige forskere.

Rankings er ikke et fokus – men et rart skulderklap

At rangere højt på rankings er ikke noget, der i sig selv er en udtalt målsætning hos IOB. Men det er blevet italesat på instituttet, at citationerne af vores forskning betyder noget – og at en høj rangering er et vidnesbyrd om, at publikationerne har høj kvalitet i forskningen.

- En flot ranking-placering er godt for selvforståelsen og samtidig en kollektiv styrkelse af, at man er blandt de bedste kollegaer på vores institut og hele SDU. Forskere er som udgangspunkt fokuseret på egen karriere, men vores flotte placeringer viser, at vi alle bevæger os i den samme, rigtige retning, og at vores individuelle indsats faktisk betyder noget for hele universitetet, siger Jens Troelsen.

Det vigtigste for institutlederen er dog, at IOB også fremover kan levere aktuel og relevant viden.

- Vi er ikke interesseret i at levere en masse metervare-forskning til hylderne. Vi er sat i verden for at udbrede viden om, hvordan kroppen i bevægelse skaber værdi for individ og samfund, og vi følger med i samfundets tendenser, så vi fortsat kan levere aktuel viden og relevans for omverdenen.

Optimisme omkring fremtiden – og en lille bekymring

Jens Troelsen ser positivt på fremtiden hos Institut for idræt og Biomekanik, hvor Nyt OUH’s kommende indflytning i forlængelse af Syddansk Universitet giver endnu bedre muligheder for praksisnær forskning og et øget samarbejde i forskningen. Dog er der også bekymringer for udsigten til færre studerende og ændrede rammevilkår for at drive uddannelser.

- Det fylder meget, hvis vi får skåret betragteligt i undervisningstiden, og hvis en kandidatreform rammer os hårdt. Jeg kan være bange for, at vi ikke får uddannet nok. Det gælder fremtidens forskning, men også antallet af undervisere, konsulenter og vidensformidlere. Der mangler et generelt fokus på konsekvenserne af fysisk inaktivitet som en samfundsudfordring – og her har vi meget at byde på.

Mød forskeren

Jens Troelsen er professor og institutleder på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 11.09.2023