Skip to main content

Partnerskabsaftale

Region Syddanmark og Syddansk Universitet rykker endnu tættere sammen på forskningsfronten

Region Syddanmark og Syddansk Universitet indgår en partnerskabsaftale, som skal bringe Syddanmark styrket ind i fremtiden. Der skal bygges oven på det i forvejen gode samarbejde mellem de to parter, så Syddanmark kan blive endnu mere attraktiv at bo i både nu og i fremtiden.

Verdens første fuldautomatiske robot til ultralydsscanning af gigtpatienter blev for nylig taget i brug i Odense. Robotten kan udrede gigtpatienter og nedbringe ventetiden og er et godt eksempel på samarbejdet mellem læger i Region Syddanmark og ingeniører på Syddansk Universitet. En type samarbejder, som en ny og ambitiøs partnerskabsaftale mellem Region Syddanmark og Syddansk Universitet skal sikre, at der kommer mange flere af i fremtiden.

Fælles indsatser for sundhed og trivsel samt grøn omstilling

Partnerskabsaftalen tager afsæt i eksisterende aftaler om ledelsesmæssigt samarbejde om sundhedsvidenskabelig forskning, uddannelse og videndeling. Størstedelen af forskere på Region Syddanmarks sygehuse er dobbeltansatte og dermed også ansatte på Syddansk Universitet. Det betyder, at alle regionale forskningsprojekter reelt er samarbejder mellem regionen og universitetet. Samarbejder, som i 2021 resulterede i 2863 publicerede videnskabelige artikler.

Med partnerskabsaftalen favnes også Region Syddanmarks opgaver inden for regional udvikling, blandt andet i forhold til grøn omstilling. Med afsæt i FN’s verdensmål arbejder både Region Syddanmark og Syddansk Universitet for at udnytte potentialer og løse samfundsmæssige udfordringer. Det skal være med til at løfte Syddanmark og gøre regionen endnu mere attraktiv at bo og leve i både nu og i fremtiden. FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling favner bredt og giver mulighed for, at partnerne kan samarbejde om en række udfordringer, der ud over sundhedsområdet også omfatter områder som miljø, klima, kultur, kreativitet og grøn omstilling.

Sømløs overgang mellem sygehus og universitet

Rent fysisk udviskes overgangen mellem de to organisationer, når det nye OUH er færdigt. Det nye OUH vil være bygget fysisk sammen med universitetsbygningen, og forskerne kan dermed gå tørskoet direkte fra patienternes stuer og ind i laboratorierne og auditorierne. I Esbjerg rykkede de to organisationer også tæt sammen, da 30 medicinstuderende i september i år startede på deres uddannelse i lokaler på Sydvestjysk Sygehus.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) ser frem til videreførelsen af det frugtbare forskningssamarbejde:

- Vi står over for udfordringer, som kræver, at vi på nogle områder finder helt nye måder at gøre tingene på, hvis vi skal fortsætte med at have et godt og velfungerende sundhedsvæsen i Danmark. Jeg glæder mig over, at vi nu har fået et forum i Syddanmark, som bringer regionen endnu tættere på Syddansk Universitets store gruppe højt specialiserede forskere på alle fem fakulteter. Der er et stort potentiale i et tættere samarbejde, og jeg glæder mig til at se, hvor partnerskabsaftalen kan føre os hen.

Samarbejdet mellem Syddansk Universitet og Region Syddanmark er unikt

Fra Syddansk Universitet er der stor tilfredshed med, at aftalen med Region Syddanmark nu udvides til at gælde hele Syddansk Universitet og ikke kun Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, lyder det fra dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU:

- På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet har vi haft stor glæde af det gode samarbejde med Region Syddanmark og regionens sygehuse. Mange af vores forskere deler ansættelse, så de dels er ansat på sygehuse og dels er ansat på SDU, så de kan forske tæt på patienterne og i samarbejde med forskningsmiljøerne på universitetet. Det gode samarbejde har kun kunnet lade sig gøre, fordi Region Syddanmark hele tiden har haft for øje, at forskning, forebyggelse, diagnostik, pleje og behandling hænger uløseligt sammen.

Partnerskabsaftalen understreger, hvor vigtig den tværvidenskabelige forskning er, når der skal skabes løsninger til gavn for hele samfundet, uddyber rektor Jens Ringsmose fra SDU:

- SDU er et kvalitetsuniversitet, hvor vi dagligt stræber efter at frembringe det ypperste. Vi gør det af mange grunde. Men vi gør det først og fremmest, fordi høj kvalitet er selve forudsætningen for, at vi kan leve op til det, der er SDU's overordnede strategiske ambition: At skabe værdi for og med samfundet. Det er blandt andet gennem tværfaglig forskning, at vi udvikler og afprøver nye metoder, teknologier og måder at tænke på, som vi kan bruge til at ruste det samfund, som vi tjener. Det understreger denne partnerskabsaftale med Region Syddanmark, idet vi sætter endnu mere fokus på, hvordan vi i fællesskab kan skabe ambitiøse resultater, der gør en forskel.
Redaktionen afsluttet: 01.12.2022