Skip to main content
Pressemeddelelse

Velfærdsinnovation: Nye løsninger skal hjælpe patienter efter kræftsygdom

SDU deltager i et tværfagligt forskningsprojekt, som skal forbedre rehabiliteringen for raske kræftpatienter. Projektet er støttet med 15,7 millioner kroner fra Europa-Kommissionen.

Et kræftforløb har indvirkning på tidligere kræftpatienters formåen og livskvalitet, længe efter at de er erklæret raske. Derfor skal et tværfagligt samarbejde mellem forskning, klinisk praksis og erhvervslivet sætte fokus på kræftrehabilitering.

Fra Syddansk Universitet deltager forskere fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse i projektet, der har modtaget 15,7 millioner kroner fra Europa-Kommissionens Marie Sklodowska Curie-bevilling. SDU’s andel er 4,3 millioner kroner.

SDU står for kommercialisering

Projektet skal udvikle teknologiske løsninger, der kan hjælpe patienter efter kræftsygdom. Og SDU’s opgave bliver at udvikle markeder og måder at kommercialisere de tekniske løsninger på gennem offentligt-privat innovationssamarbejde og brug af designmetoder.

”Reelt arbejder vi med, at virksomheder skal skabe forretning på at hjælpe kræftpatienter, som er blevet erklæret raske,” fortæller lektor Kristin B. Munksgaard, som leder SDU’s del af projektet.

”Nogle vil måske spørge, om vi virkelig skal skabe profit på folk, som har været ramt af kræft. Men når virksomheder kan lave teknologiske løsninger, som sørger for, at tidligere kræftpatienter f.eks. får lavet deres træning eller får nem og smart adgang til deres sundhedsdata, så de ikke altid skal møde ind på sygehuset, vil det være gavnligt for alle parter.”

EU-midlerne går til at ansætte otte ph.d.-studerende, hvoraf to af dem får base på SDU’s campus i Kolding.

Forskning og industri forenes

Stillingerne er en pendant til den danske erhvervsPhD-ordning, hvor de ph.d.-studerende skal bruge halvdelen af deres tid i en virksomhed og den anden halvdel på forskning ved universitetet.

Den ene af SDU’s ph.d.-studerende bliver tilknyttet en mindre, spansk teknologivirksomhed ”Salumedia” i 18 måneder, og den anden skal dels sidde ved Salumedia og på en fysioterapiafdeling på et privathospital i Irland.

”Det ene ph.d.-projekt sætter fokus på vigtigheden af tværfagligt samarbejde mellem flere grupper af interessenter. Projektet involverer sundhedspersonale, patienter og virksomheder for at sikre kommercialisering af de eHealth-løsninger, der udvikles. Det andet projekt trækker på metoder til co-creation og anvendelse af design-tænkning for at involvere patienterne i virksomhedens kommercialisering af teknologi-understøttede løsninger,” lyder det fra Kristin B. Munksgaard.

Målet med projektet er ifølge Kristin B. Munksgaard at skabe forskning af høj kvalitet, udbygge SDU’s internationale netværk for velfærdsinnovation og samtidig skabe resultater for virksomheder.

Ud over projektleder Kristin B. Munksgaard er hovedvejlederne for de ph.d.-studerende lektor Majbritt R. Evald og institutleder Ann H. Clarke – også fra Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

FAKTA

CATCH - Cancer: Activating Technology for Connected Health, som projektet hedder, ledes af University College Dublin, og har Universidad De La Iglesia De Deusto og Syddansk Universitet som partnere. Derudover indgår to spanske virksomheder ”Salumedia”  og ”Oncoavanze” samt privathospitalet ”Beacon Hospital” i Irland i projektet.

Europa-Kommissionens Marie Sklodowska Curie-bevilling støtter transnational og tværdisciplinær forskning under Horizon 2020 – EU’s forsknings- og innovationsprogram.

Læs mere om forskningen i offentlig-privat innovation ved SDU på www.sdu.dk/opi

Yderligere oplysninger

Lektor Kristin B. Munksgaard, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse ved SDU: kbm@sam.sdu.dk, 6550 1467 / 4088 2000

Redaktionen afsluttet: 05.10.2016