Skip to main content
DA / EN
PRESSEMEDDELELSE

Millioner fra EU til at forbedre kvaliteten af behandling

Et nyt tværfagligt forskningsprojekt skal forbedre kvaliteten i sundhedssektoren i Europa. SDU er partner i projektet, som støttes med knap 29 millioner kroner af Europa-Kommissionen.

Center for Sundhedsøkonomisk Forskning - kendt som COHERE - modtager Europa-Kommissionens Marie Sklodowska Curie-bevilling, som støtter transnational og tværdisciplinær forskning under Horizon 2020 – EU’s forsknings- og innovationsprogram.

Den samlede bevilling lyder på næsten 29 millioner kroner, som skal bruges til at sikre bedre behandling i det europæiske sundhedsvæsen.

SDU’s andel er 4,3 millioner kroner. Midlerne går til at etablere et netværk for unge forskere og til at ansætte ph.d.-studerende.

Better value for money

”Improving Quality of Care in Europe” er det overordnede tema for forskningsnetværket, som tæller seks europæiske universiteter og en aktør fra industrien.

Forskningen sigter på at forbedre kvaliteten og effektiviteten inden for sundhedssektoren i EU og tager afsæt i økonomiske forskningsspørgsmål.

- Vi ser på sundhedssektoren bredt, dvs. både sygehuse og almen praksis er omdrejningspunkt i de enkelte delprojekter. Helt overordnet skal forskningen bidrage til at sikre ’better value for money’, så sundhedssektoren leverer det, som giver størst værdi og nytte, og gør det så økonomisk effektivt som muligt.

Det fortæller Dorte Gyrd-Hansen, professor og leder af SDU’s Center for Sundhedsøkonomisk Forskning - COHERE.

Støtter unge, talentfulde forskere

Midlerne til COHERE går til at ansætte to ph.d.-studerende. De skal forske i adfærdsmønstre og incitament strukturer i almen praksis og bliver del af COHERE ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi.

Danske Regioner og Forskningsenheden for Almen Praksis ved SDU er desuden tilknyttet projektet for at sikre en solid kobling mellem projekterne og aftagerne af forskningsresultaterne.

De 29 millioner kroner finansierer 15 ph.d.-stipendier, en række ph.d.-kurser og bliver desuden brugt til at etablere netværket ”European Training Network” for yngre, talentfulde forskere.

The Hamburg Centre for Health Economics, York University, Universidade NOVA de Lisboa, Bocconi University, Erasmus University Rotterdam og producent af medicinsk udstyr (St. Jude Medical Inc.) indgår foruden SDU i forskningsprogrammet.

Yderligere oplysninger

Professor Dorte Gyrd-Hansen, COHERE ved SDU: dgh@sam.sdu.dk, 6550 3195 og 2014 1015
Se hendes hjemmeside

Se også

Redaktionen afsluttet: 26.05.2016