Skip to main content
Optag 2018

Velkommen til 5382 nye studerende

SDU optager samme antal studerende som sidste år – med en mindre forskydning: Der er flere studiepladser på de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige uddannelser og færre på de humanistiske og samfundsvidenskabelige.

Af Bente Dalgaard, , 27-07-2018

5382 unge har i år fået tilbudt en studieplads på SDU, og optaget ligger således på samme niveau som sidste år. Her fik 5401 unge fik buddet.

Universitetet har tilpasset sin kapacitet efter arbejdsmarkedet, og det betyder, at der optages flere inden for de fagområder, hvor beskæftigelsesmulighederne er gode.

Størst procentvise stigning ses på naturvidenskab, som optager 10 procent flere studerende. Her er det især uddannelserne datalogi, biokemi og kemi, der øger antallet af nye studerende.

Også de sundhedsvidenskabelige og tekniske uddannelser går frem med henholdsvis 9 og 5 procent, mens både de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser optager 6 procent færre studerende.

Også de unge har fokus på jobmuligheder

-Vi justerer løbende kapaciteten på vores uddannelser, og årets optag afspejler en bevægelse hen mod de fagområder, hvor efterspørgslen på arbejdskraft er størst, siger prorektor Bjarne Graabech Sørensen, der er formand for universitetets uddannelsesråd.

-Heldigvis har vi set en tilsvarende tendens i de unges søgemønstre. De har hørt efter i timen og har i dag et større fokus på, hvilke muligheder der venter dem, når de engang er færdige med deres uddannelse, siger han.

Loft på uddannelser med høj ledighed

Regeringen indførte i 2015 et loft over optaget på en række videregående uddannelse, hvor ledigheden blandt nyuddannede er højest. Det betyder, at universiteterne frem til 2021 følger en dimensioneringsmodel, hvor en række uddannelser gradvist skæres ned eller lukkes.

Fra i år optager SDU derfor ikke længere studerende på tre spansksprogede uddannelser, og især denne ændring tegner sig for nedgangen i antallet af studiepladser på de humanistiske uddannelser.

På de samfundsvidenskabelige uddannelser skyldes nedgang specielt en kapacitetstilpasning på HA-studierne og en faldende søgning til denne uddannelse i Esbjerg.

-Vi er meget tilfredse med tallene og glæder os til at møde de mange nye studerende, siger Bjarne Graabech Sørensen.

Se de nye optagelsestal for alle SDU-uddannelser

Redaktionen afsluttet: 27.07.2018