Skip to main content
DA / EN

Nye rammer skal understøtte ph.d.-studerende

Lokalerne på biblioteket skal medvirke til at skabe mere sammenhæng i livet som ph.d.-studerende

Af Jacob Stenz, jaes@sdu.dk

Der er mere end 1.000 ph.d.-studerende, der dagligt underviser og forsker på SDU.

Med indvielsen af Philoteket har de nu fået adgang til et nyt miljø på biblioteket på Campusvej i Odense.

Her har de ph.d.-studerende mulighed for at holde møder eller lave telefoninterviews i særlige samtalebokse, øve sig på præsentationer i konferencefaciliteterne og udstille deres forskningsresultater.

Philoteket blev indviet 29. maj 2017 af SDU’s rektor Henrik Dam. Han understregede i sin tale, at det er vigtigt for SDU, at de ph.d.-studerende har gode rammer til at udvikle deres forskning. Det er ikke tilfældigt, at netop biblioteket er blevet omdrejningspunktet for det nye miljø.

— Vi er i disse år meget optagede af, at vores bibliotek påtager sig nye funktioner, der rækker langt udover gammeldags opbevaring og udlån af bøger, sagde Henrik Dam og fortsatte:

Rektor Henrik Dam indviede Philoteket. Foto: Michael Yde Katballe

— Biblioteket er en neutral bane, hvor ph.d.-studerende fra alle mulige forskningsretninger kan mødes og lade sig inspirere fagligt af andre i samme situation.

Stresshåndtering

Udformningen af Philoteket tager udgangspunkt i bibliotekets egen forskningsbaserede undersøgelse, der har afdækket de ph.d.-studerendes ønsker til en faglig og social platform.

— Vores undersøgelse viser, at der, udover et åbenlyst behov for bedre fysiske rammer, også er stor efterspørgsel efter arrangementer om emner, der særligt optager ph.d.-studerende. Det kan handle om den gode vejlederrelation, at få lagt en karriereplan, stresshåndtering eller simpelthen at få en bedre forståelse for universitetets organisation, siger Charlotte Wien, der er leder af bibliotekets forsknings- og analysesektion.

Hun understreger, at Philoteket ikke skal ses som en erstatning for de faciliteter, der i forvejen eksisterer på fakulteterne. Men placeringen på biblioteket er en stor fordel.

— På biblioteket kan vi kombinere de fysiske rammer til fordybelse, samvær og inspiration med fagkundskaben. Forskningsbibliotekarer kan vejlede i de nyeste avancerede søgemetoder, og de kender mange af de udfordringer, som forskere kæmper med i deres hverdag, siger Charlotte Wien.

Ensom proces

Med indvielsen af lokalerne håber den nystiftede forening for ph.d.-studerende på SDU (PAUSD), at mange af deres medlemmer vil tage godt i mod de nye tilbud.

Liza Sopina, formand for PAUSD. Foto: Michael Yde Katballe

— Det kan indimellem være en ensom og uoverskuelig proces at være ph.d.-studerende. Man kan godt føle sig lidt isoleret med sin forskning, og samtidig er der en del stress forbundet med at skulle undervise. Vi vil gerne skabe et forum, hvor de udfordringer bliver anerkendt og håndteret, siger Liza Sopina, der er formand for PAUSD.

PAUSD blev stiftet i januar 2017 med repræsentanter fra SDU’s fem fakulteter i bestyrelsen.

Læs mere om PAUSD

Ph.D. Association at the University of Southern Denmark (PAUSD) blev stiftet i januar 2017. I den 12 mand store bestyrelse sidder repræsentanter fra SDU’s fem fakulteter. Alle ph.d.-studerende på SDU er automatisk medlem af foreningen.

PAUSD på Twitter

Redaktionen afsluttet: 30.05.2017