Skip to main content

Musvitter gør studerende klogere på klimaforandringer

I skovene omkring SDU i Odense hænger 100 redekasser, som bliver besøgt flittigt i foråret. Ikke kun af musvitterne, men også af de studerende.

 Af Nina Bjørnskov, ninab@sdu.dk, 17-05-2017

Hvordan påvirker klimaforandringerne verdens fugle? Det er forskere over hele verden i gang med at undersøge. SDU’s biologistuderende bidrager til forskningen ved at indsamle data om, hvordan musvitterne omkring campus i Odense klarer sig.

Film af Anders Boe, SDU Kommunikation

– De danske studerende og deres projekter bidrager med vigtig viden om musvitterne. Sammen med data fra resten af verden bidrager de til betydningsfuld viden om, hvordan klimaforandringer påvirker den verden, vi lever i, forklarer Owen Jones, lektor på Biologisk Institut ved SDU.

Han fortæller:
– Musvitter er en af de mest studerede fuglearter i verden. Det betyder, at vi kan sammenligne data fra projekterne her på SDU med data fra projekter i hele verden. Tilsammen giver de os vigtig indsigt i, hvordan fuglene klarer sig under forskellige klimatiske forhold, fortæller Owen Jones.

Studér fuglene på afstand

- Musvitterne flytter gerne ind i redekasser. Det gør det let for os at studere dem, forklarer Owen Jones. Han er manden bag de mange redekasser på SDU, og hvert år sender han studerende i skoven for at tælle, veje og studere musvitterne.

De små, lodne musvitunger finder sig i at blive ringmærket.
 – Det ser voldsomt ud, og mange mennesker tror, at de voksne fugle afviser ungerne, når mennesker har rørt ved dem. Men faktisk er fugle ikke specielt lugtfølsomme, forklarer Owen Jones.

Han opfordrer dog generelt til, at man undgår at forstyrre fuglene, når de yngler, og derfor er biologerne på SDU også interesserede i metoder, som gør det muligt at studere fuglene på afstand.

Biologer lytter med

Christian Holm Jespersen læser Biologi på SDU. Han er i gang med sin bachelor og er én af de studerende, som tjekker redekasserne et par gange om ugen.
– Jeg har mikrofoner på 10 kasser. Lydoptagelserne registrerer, hvor ofte forældrene kommer med mad til ungerne, og fortæller os en masse om musvitternes levevilkår.

Ved at placere mikrofoner på fuglekasserne kan Christian nedbringe arbejdsbyrden for sine medstuderende – og måske for forskere over hele verden.

Store datamængder giver større viden


– Der er ikke lavet lydoptagelser af fuglekasser før, så mit projekt skal blandt andet undersøge, om metoden fungerer. Gør den det, kan vi monitorere mange flere kasser og indsamle mange flere data, forklarer den unge biologistuderende.

Og netop volumen er interessant, når man vil koble musvitungernes overlevelsesrate til klimaforandringer.

På University of Oxford i England har biologer samlet data om musvitterne siden 1947.

 

SDU Birds

SDU Birds er et citizen science projekt, hvor forskere og frivillige arbejder sammen. Det videnskabelige formål er at etablere gode betingelser for musvitter og blåmejser i nærområdet omkring SDU, så forskerne får adgang til at følge fuglene og samle data om reproduktion, overlevelse, osv. Disse data er f. eks. værdifulde for internationale projekter, der følger klimaets indflydelse på dyrearters udbredelse. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med i projektet, hvis man har lyst til at blive frivillig.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 17.05.2017