Skip to main content

SDU: Velkommen til 5400 studerende

Årets optag afspejler, at Syddansk Universitet har justeret sit udbud af studiepladser for at skabe bedre sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse.

Af Bente Dalgaard, bda@sdu.dk, 27-07-2017

SDU kan i år tilbyde 5400 unge en studieplads. Der er tale om et mindre fald i forhold til sidste år, hvor 5628 fik buddet.

I år ses fremgang på folkesundsvidenskab, hvor universitetet kan byde 20 procent flere studerende velkommen.  Der har også været øget søgning til økonomi og erhvervsøkonomi – begge områder, hvor jobmulighederne er gode.

SDU udbyder i år en ny diplomuddannelse i robotteknologi, som er kommet godt fra start. Den 3½ årige uddannelse har været så eftertragtet, at alle studiepladser er besat.

Vi knækker kurven

- Vi har beskåret antallet af studiepladser på en række uddannelser, hvor jobudsigterne er mindre gode, og derfor optager vi færre end sidste år.  Det er helt bevidst, at vi knækker den årelange kurve med stadig stigende optag. Vores hovedfokus ligger ikke på at uddanne så mange som muligt, men på at sikre kvaliteten og samfundsrelevansen i vores uddannelser, siger prorektor Bjarne Graabech Sørensen.

Regeringen indførte fra 2015 et loft over optaget på en række videregående uddannelser, hvor ledigheden blandt nyuddannede er højest. Men derudover har SDU selv begrænset kapaciteten inden for flere uddannelser for at skabe bedre sammenhæng mellem antal studiepladser og beskæftigelse.

-Det kan betyde, at vi fremover får færre studerende og dermed færre midler til vores aktiviteter. Men vi skal ikke skabe værdier for os selv - vi skal skabe værdi for samfundet, siger Bjarne Graabech Sørensen.

Nye veje til optagelse

Udover justeringen i antallet af studiepladser har SDU også indført skærpede adgangskrav - herunder optag via test i kvote 2 - på en række uddannelser, hvor frafaldet har været stort.

- Med de skærpede adgangskrav forventer vi, at frafaldet på disse uddannelser bliver væsentligt mindre, fordi de studerende, vi optager, er mere kvalificerede og motiverede, siger Bjarne Graabech Sørensen.

-Når unge vælger studie, lægger de sporet til deres fremtidige arbejdsliv, og vi har derfor i flere år haft fokus på at udvikle nye optagelseskriterier, der kan hjælpe dem med at vælge rigtigt første gang. Vi vil gerne mindske frafaldet og give de unge en uddannelse, som de og samfundet kan bruge, siger han.

Redaktionen afsluttet: 27.07.2017