Skip to main content

SDU og Region Syddanmark vil uddanne læger i Esbjerg

Det er svært at få læger til at slå sig ned i Vestjylland. Men hvis lægerne flytter dertil allerede under uddannelsen, er der større sandsynlighed for, at de bliver boende. Derfor foreslår SDU og Sydvestjysk Sygehus, at der oprettes en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

Af Bolette Marie Kjær Jørgensen, bomk@sdu.dk, 05-12-2017

Region Syddanmark har de seneste år forsøgt sig med en række forskellige initiativer for at få flere læger til det sydvestjyske område – både praktiserende læger og sygehuslæger – uden at det for alvor har løst udfordringerne.

Som noget nyt vil SDU og Sydvestjysk Sygehus nu oprette en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg som en del af SDU.

Kandidatdelen af lægestudiet er de sidste tre år af uddannelsen, og planen er at optage 30-50 studerende på den nye kandidatuddannelse om året, efter de har gjort deres bacheloruddannelse færdig i Odense.

Lægestuderende skal slå sig ned i området

Sundhedsministeriet har tidligere i år udgivet en lægedækningsrapport, hvor regeringens lægedækningsudvalg konkluderer, at det i højere grad er sociale eller familiemæssige relationer end jobbet, der har betydning for, hvor lægerne slår sig ned.

Erfaringer fra Aalborg peger i samme retning. Her blev der i 2010 oprettet en lægeuddannelse, og det har betydet, at 15 ud af 21 medicinske kandidater er blevet i landsdelen efter endt uddannelse.

Tanken med den nye kandidatuddannelse er derfor, at de lægestuderende skal slå sig ned i området, når de er i begyndelsen af 20’erne og endnu ikke er så fast etablerede. Så er der større sandsynlighed for, at de bliver boende efter endt uddannelse. Regionen skønner, at antallet af nye læger, der slår sig ned i Esbjerg-området hvert år, vil stige med 18-30, hvis den nye uddannelse bliver en realitet.

Regionsrådsformand Stephanie Lose glæder sig over det vestjyske forslag:

- Det er en rigtig interessant tanke, at vi i stedet for at bruge en masse ressourcer på at få læger til at flytte til Vestjylland, vender det hele på hovedet og flytter lægeuddannelsen til Vestjylland. Vi har en stor udfordring med at få læger til landsdelen, så hvis dette tiltag kan få lægerne til at slå sig ned i området, så hilser jeg det meget velkomment. Samtidig vil jeg også gerne rose Sydvestjysk Sygehus og SDU for sammen at have tænkt disse tanker. Landets fire største byer har en medicinuddannelse, så det vil være naturligt, at en udvidelse sker i Esbjerg, som er landets femte største by.

Ministerier skal bakke op om uddannelsen

Planen kan dog kun blive til virkelighed, hvis Sundhedsministeriet og Uddannelsesministeriet bakker op om kandidatuddannelsen og er indstillet på at øge optaget på SDU’s medicinstudie med 50 studerende årligt.

Rektor ved SDU, Henrik Dam, siger:

- Jeg ser mange perspektiver i den nye uddannelse i Esbjerg – først og fremmest at de studerende kommer til at have en tæt kontakt til sygehuset, lægerne og den hverdag, de fremover kommer til at arbejde i. Det betyder, at overgangen fra studerende til læge ikke bliver så brat. Sydvestjysk Sygehus tilbyder allerede en lægelig efteruddannelse på højt niveau til yngre læger, så vi har meget tillid til, at de også vil kunne løfte denne opgave.

Redaktionen afsluttet: 06.12.2017