Skip to main content

Nye tests kan afsløre om kemikalier skader bløddyr

Forskere fra SDU har været med til at udvikle de første metoder til at undersøge, om kemikalier i spildevand påvirker muslinger, snegle og andre bløddyr.

Muslinger, snegle og andre bløddyr, som lever i vand, risikerer at blive udsat for medicinrester, som rensningsanlæggene ikke fanger. Og den kemiske påvirkning kan få betydning for de enkelte arters udvikling og overlevelse.

Hidtil har der ikke været godkendte metoder til at undersøge kemikaliers indflydelse på verdens næststørste dyregruppe. Men OECD har netop godkendt de to første testmetoder på bløddyr.   

Forskere fra SDU har været med til at udvikle de to tests, som nu får international betydning. OECD-godkendelsen betyder nemlig, at alle 35 medlemslande skal acceptere de resultater, der produceres af testene.

Truede arter og skadedyr

- Der er en klar interesse i at kende effekter af kemikalier på bløddyr. Både for at kunne beskytte de truede arter, og for bedre at kunne bekæmpe de arter, der giver problemer, fordi de bærer parasitter og forskellige sygdomme eller skader landbrugsafgrøder, siger lektor Henrik Holbech fra SDU. Institut.

Han er del af en økotoksikologisk gruppe på Biologisk Institut, som arbejder med at udvikle testmetoder for kemikalier. Gruppen var for nogle år siden med til at udvikle den første test, som afslører, hvilke kemiske stoffer der er hormonforstyrrende og ændrer kønnet på fisk.

- Vi ved, at der ved menneskelig aktivitet udledes forskellige kemikalier i vandløb og søer, f.eks. visse lægemidler. De bliver typisk skyllet ud i toilettet, når vi skal skille os af med overflødig medicin, eller de udskilles med vores urin, når vi tager medicin. Disse kemikalier, som kan være hormonforstyrrende, fanges ikke altid af rensningsanlæggene, og derfor kan de påvirke livet i vandløb og søer, siger lektor Henrik Holbech.

- En type kemikalier, der kan være særligt interessante at undersøge med de nye tests på bløddyr, er antidepressive lægemidler. Mange af dem virker ved at ændre mængden af neurohormonerne serotonin eller dopamin i hjernen, og netop disse hormoner spiller en vigtig rolle i mange biologiske processer i bløddyr, ikke mindst i deres udvikling og reproduktion, siger han.

Fakta om bløddyr

  • Med ca. 85.000 kendte arter er bløddyrene verdens næststørste dyregruppe.
  • De er en vigtig ernærings- og indtægtskilde i mange regioner.
  • Mange arter er på listen over særligt truede dyrearter.
  • Bløddyr udgør over 40 procent af de arter, som er registreret som uddøde de sidste århundreder.
  • Bløddyr kan også optræde som skadedyr, hvis de bærer parasitter eller ødelægger landbrugsafgrøder.
Interesseret i biologi?

Se uddannelsen

Hormonforstyrrende stoffer

SDU er med i Center for Hormon-forstyrrende Stoffer, der blev oprettet i 2008 for at opbygge viden om hormonforstyrrende stoffers effekter på mennesker og miljø og for at vejlede myndighederne i deres forebyggende arbejde.

Se centret

Redaktionen afsluttet: 12.10.2016