Skip to main content

SDU sælger digitalt værn mod snyd

Exam Monitor, der er udviklet på SDU, viser sig som en effektiv løsning mod snyd til de skriftlige eksamener. Nu bliver systemet solgt til ungdomsuddannelser

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby opfordrede for nylig gymnasier og andre ungdomsuddannelser til at indføre overvågningsprogrammer, der kan afsløre eksamenssnyd i skriftlige prøver.
SDU har udviklet et sådant program, der kan registrere mistænkelig aktivitet under skriftlige eksamener, og Exam Monitor har vist sig som et effektivt middel til at afsløre, om studerende får hjælp til at løse deres eksamensopgaver.

— Det er en praktisk løsning, når vi dels ønsker, at de studerende kan bruge deres egen computer med programmer og notater, dels at underviseren kan udvikle eksamensformer med de muligheder og begrænsninger i forhold til hjælpemidler, som underviseren kræver. Exam Monitor kan rumme begge behov og sikre troværdighed om eksamener, siger Kurt Gammelgaard Nielsen, der er IT-chef på SDU.

Mere end 100.000 prøver

Exam Monitor har siden 1. januar 2015 været brugt til skriftlige eksamener på universitetets fem fakulteter, og nu bliver programmet anvendt på de mere end 100.000 skriftlige stedprøver, der årligt afvikles på SDU.

Der har været stor interesse for Exam Monitor, både fra videregående uddannelser og fra ungdomsuddannelser. Aarhus Universitet og Aalborg Universitet anvender programmet til eksamensafvikling på flere uddannelser, mens Business School Syd i Sønderborg og De fynske Gymnasier også har købt adgang til IT-løsningen.

Sådan virker Exam Monitor

Exam Monitor er et overvågningsprogram, der monitorerer aktive processer, men det giver ikke adgang til filer og dokumenter, der blot ligger på computeren.
Den studerende aktiverer Exam Monitor på sin computer, inden eksamen starter. Programmet registrerer aktivitet, der kan kategoriseres som mistænkelig under en prøve. Det kan eksempelvis være, hvis den studerende har åbnet kommunikations- eller delingstjenester som Facebook, Dropbox eller mailprogrammer.

— Exam Monitor samler alle aktive processer og skærmbilleder for den studerende fra eksamen. Denne log bliver brugt til at identificere mistænkelig adfærd, men er også en log som de studerende har adgang til efter eksamen, således at det er gennemsigtigt hvilke oplysninger, vi samler, siger Kurt Gammelgaard Nielsen.

Exam Monitor tager flere gange i minuttet billeder af aktiviteten på skærmen og tildeler point for mistænkelig adfærd på en skala fra 0 til 1000 point. Efter eksamen genererer programmet en rapport på hver studerende, som giver den eksamensansvarlige et overblik, så eventuelt mistænkelige tilfælde kan afklares.

— Med rapporten kan den eksamensansvarlige hurtigt danne sig et overblik over hvilke elever, der kunne have brugt digitale tjenester til at snyde. I en eksamen med 150 studerende er der måske ti tidspunkter, der skal nærstuderes. Mange har for eksempel Facebook eller Skype til at køre automatisk på deres computer. Skærmbillederne kan så dokumentere, om programmerne aktivt har været brugt til at snyde, siger Kurt Gammelgaard Nielsen.

 

Konference om eksamen

SDU afholder 25. oktober en konference om digital eksamen, hvor der bliver udvekslet erfaringer om tekniske og organisatoriske løsninger i at afvikle skriftlige eksamener. Udover Exam Monitor vil der være en præsentation af antiplagiat-kontrol, lockdown-browsere samt SDU’s tekniske bud på at gennemføre et testbaseret optag, ligesom der vil være oplæg fra Wiseflow og Digital Eksamen. Konferencen finder sted 25. oktober 2016 fra klokken 9.30 til 16.00 på SDU i Odense. Tilmelding senest 13. oktober 2016.

TILMELDING

Redaktionen afsluttet: 11.10.2016