Skip to main content
DA / EN

24,5 mio. til forskning i mennesker udsat for traumer

SDU-psykologer får penge fra EU til stort projekt, hvor 12 nye ph.d.-studerende skal undersøge de psykologiske konsekvenser af at blive udsat for traumer.

 Flygtninge, asylansøgere og indvandrere, som kommer til Europa, har ofte været udsat for traumer i hjemlandet eller på deres vej væk.

De er nogle af de grupper, der kommer fokus på i et nyt forskningsprojekt, hvor 12 ph.d.-studerende skal undersøge aspekter af de psykologiske konsekvenser af traumeeksponering. 

Udover flygtninge, asylansøgere og indvandrere, som kommer til Europa fra konfliktområder, omfatter projektet også humanitære hjælpearbejdere samt ofre for kønsbaseret vold og barndomstraumer.

 

- Målet er at uddanne forskere, der modsvarer behovet på området. Der er mange interessenter og dermed også mange aftagere af ny viden, siger lektor Rikke Holm Bramsen fra Institut for Psykologi. 

Unik forskning på tværs

SDU står for projektet sammen med Trinity College Dublin Center for Global Health og Ulster University samt en række ikke-akademiske partnere. Det er blandt andet Dublin Rape Crisis Centre, SPIRASI, Probation Board of Northern Ireland samt Det internationale Røde Kors Forbund og Børnehus Syd i Danmark.

- Projektet er helt unikt. De akademiske og ikke-akademiske partnere er nøje udvalgt for at sikre, at hver ph.d. studerende undersøger kompleksiteten inden for en given traumepopulation. Herved bibringes  forskning, som kun er mulig når forskellige sektorer samarbejder på tværs af landegrænser, fortæller lektor Rikke Holm Bramsen.

Projektet har titlen CONTEX. Det ledes af professor Malcolm Mac MacLachlan fra Trinity College Dublin i samarbejde med professor Ask Elklit, lektor Rikke Holm Bramsen og adjunkt Maj Hansen, som alle er fra SDU.

 

Mød forskeren

Rikke Holm Bramsen er lektor på Videnscenter for Psykotraumatologi på Institut for Psykologi

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 13.06.2016