Skip to main content
DA / EN

SDU

Lukning af uddannelser

SDU’s arbejde med at bringe balance i økonomien betyder for to af universitetets fakulteter lukning af et antal uddannelser.

Universitetets tilpasning på 95 mio.kr. fra 1. januar 2024 fordeler sig forskelligt på fakulteterne og i Fællesadministrationen. Tilpasningen betyder, at SDU’s rektor efter indstilling fra dekanerne på de respektive fakulteter har besluttet, at Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet må lukke et antal uddannelser i 2024. Det drejer sig om uddannelser, som ikke længere er økonomisk bæredygtige grundet for få studerende. SDU’s campusser i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderborg vil således blive berørt af uddannelseslukninger.  

Studerende på de berørte uddannelser kan færdiggøre studium 

Sidste optag på disse uddannelser er derfor sommer 2023. Enkelte kandidatuddannelser vil have sidste optag senere af hensyn til retskravet for bachelorer. Studerende på uddannelser, der har sidste optag i 2023, har mulighed for at gennemføre uddannelserne, og bachelorstuderende får mulighed for at fortsætte på en kandidatuddannelse efter bestået bacheloruddannelse. De to fakulteter vil i den kommende tid informere om de konkrete planer for de enkelte uddannelser, og studerende indskrevet på de berørte uddannelser vil løbende få direkte information og mulighed for at stille spørgsmål til deres uddannelsesforløb. 

Institutændringer 

Efter indstilling fra dekanen har SDU’s rektor desuden besluttet, at der pr. 1. januar 2024 etableres et nyt erhvervsøkonomisk institut på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved sammenlægning af Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi og Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse. Sammenlægningen sker for sikre en robust økonomi og forbedrede rammevilkår for erhvervsøkonomisk uddannelse og forskning med fortsat regional forankring. Endvidere er det besluttet, at Center for Landdistriktsforskning pr. 1. januar 2024 flyttes fra Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi til Institut for Statskundskab på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Det sker med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi. 

Nyt strategisk grundlag

 På et mere overordnet niveau er der ingen tvivl om, at de vilkår, som SDU agerer under, forandres hastigt i disse år. SDU indledte derfor en proces tidligere på året, som skal forny universitetets nuværende strategiske grundlag for at kunne modsvare de rammevilkår, som universitetet er underlagt. Det gælder ikke mindst usikkerheden om de kommende års optag og udsigten til faldende uddannelsesindtægter.  

Liste over uddannelser, som er besluttet lukket på SDU:  

 • Cand. merc. profiler
  • Human Ressource Management, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Odense)
  • Market Anthropology, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Odense)
 • Cultural Sociology (kandidat), Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Esbjerg)
 • Designstudier (kandidat), Det Humanistiske Fakultet (Kolding)
 • HA linjer
  • International business, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Odense)
  • Marketing og brand management, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Odense)
  • Sports og event management, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Esbjerg)
  • Energi management, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Esbjerg)
  • Digitalisering og forretningsudvikling, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Kolding)
  • Entreprenørskab og innovation, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Kolding)
 • International erhvervsøkonomi med tysk (bachelor), Det Humanistiske Fakultet (Sønderborg)
 • International erhvervsøkonomi med tysk (kandidat), Det Humanistiske Fakultet (Sønderborg)
 • Interkulturel pædagogik med dansk som andetsprog (bachelor), Det Humanistiske Fakultet (Odense)
 • Kulturanalyse (tilvalg), Det Humanistiske Fakultet (Odense)
 • Negot i turisme (kandidat), Det Humanistiske Fakultet (Kolding)
 • Mellemøststudier (kandidat), Det Humanistiske Fakultet (Odense)
 • Skrivekunst (tilvalg), heltid, Det Humanistiske Fakultet (Odense)
 • Skrivekunst (tilvalg), deltid, Det Humanistiske Fakultet (Odense)
 • Sociologi og Kulturanalyse (bachelor), Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Esbjerg)
Redaktionen afsluttet: 03.05.2023