Skip to main content
DA / EN
Robotkunst

Kan kunst gøre robotter bedre?

Ingeniører arbejder ikke kun med matematiske udregninger, modeltegninger på ternet papir og tykke opslagsværker fulde af tabeller. De arbejder også med kunst, endda i stigende grad, og det gælder også på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Men hvorfor egentlig?

Af Sebastian Wittrock, , 28-04-2023

På nogle punkter minder Jonas Jørgensens kontor om de flestes på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet. Væggene er hvide, der er et skrivebord, en computer, en hel del bøger i reoler, og lysstofrørene i loftet kaster et køligt lys ned på det mørke linoleumsgulv. Fuldstændig ligesom inde ved siden af.

Men så er der også nogle ting, som skiller sig ud.

Ovre ved vinduet for eksempel står der en sort piedestal med en vandmandslignende klat øverst oppe. Indimellem pulserer den, som om den trak vejret, og der kommer underlige klikkende og pippende lyde fra den.

Det er kunstværket SONŌ, som han har skabt sammen med sin ph.d.-studerende Mads Bering Christensen.


Ud over at være lektor i robotteknologi på Syddansk Universitet, er Jonas Jørgensen nemlig også kunstner. Han har udstillet værker på gallerier og kunsthaller over det meste af verden og bruger aktivt det kunstneriske arbejde i sin forskning i bløde robotter og HRI (Human Robot Interaction), ligesom robotterne er en central del af hans værker.

- Jeg har altid haft både den kunstneriske og den tekniske interesse, fortæller Jonas Jørgensen.

- Gennem årene har jeg også grublet meget over, hvordan jeg mon kunne kombinere de to interesser- Og det er altså lykkedes nu.

RobotkunstTales of C (2017-2018) - læs mere nederst på siden

Mød forskeren

Kathrin Maurer er professor på Center for Kultur og Teknologi. Hun har en baggrund i litteraturvidenskab og tysk litteratur i 1800-tallet, men forsker i dag i kulturelle repræsentationer af teknologi, ikke mindst droner.

Kontakt

Mød forskeren

Dylan Cawthorne er lektor på SDU’s dronecenter, hvor han forsker i de etiske aspekter af ny teknologi, især droneteknologien. Tidligere har han arbejdet som flyingeniør hos verdens største flyproducent, Boeing, i Californien.

Kontakt

Et område i fremgang

Lektoren fra Odense er langt fra den eneste, der i disse år er optaget af krydsfeltet mellem kunst og teknologi. Faktisk er det et område i fremgang, mener han.

For eksempel er der begyndt at komme specifikke EU-støtteprogrammer til samarbejder mellem kunstnere, forskere og ingeniører, og hæderkronede forskningsinstitutioner som CERN i Schweiz har faste artist residencies. På Aalborg Universitet kan man tilmed nu læse en bachelor i kunst og teknologi.

Der er da også virkelig mange gode grunde til, at man som for eksempel robotingeniør ikke kun arbejder med servomotorer og kodning, men også med kunst og kunstnere, siger Jonas Jørgensen:

- Jeg tror blandt meget andet, at der kan være et innovationselement i det. Kunstnere er gode til at få nye ideer og være kreative, så hvis du beder en kunstner om at se på en robot, vil du få nogle helt andre perspektiver, du måske slet ikke havde overvejet.

Det kan få hele systemet til at slå fejl

Jonas Jørgensen, lektor

Også når det gælder interaktion mellem robot og menneske, er et æstetisk perspektiv nærmest uomgængeligt, mener lektoren. For når mennesker skal have med en robot at gøre, betyder det noget, hvordan den ser ud, hvordan den lyder og generelt fremstår.

- Menneske-robot-interaktion er et område, hvor den tekniske løsning ikke er nok i sig selv. Det tekniske kan være nok så godt, men hvis der er et eller andet, der gør, at mennesker ikke bryder sig om robotten. Hvis de ikke kan lide den måde, den ser ud på, eller ikke bryder sig om at røre ved den, så kan det få hele systemet til at slå fejl, siger Jonas Jørgensen.

Robotkunst!bruce_force: Soft Resilience (2022 - læs mere nederst på siden

- Men der er selvfølgelig også nogle områder, hvor det kan være mindre relevant at inddrage kunsten, indrømmer han.

-Hvis du for eksempel har en griber på en fabrik, hvor der ikke er nogle mennesker til stede, er det måske ikke så vigtigt, hvilken farve den har.

Kritiske spørgsmål

En anden væsentlig grund til, at ingeniører bør beskæftige sig med kunst, er, at den kan bidrage med en kritisk refleksion. Gennem kunsten kan man diskutere den nye teknologi, dens mulige faldgruber og ulemper, og det kan i sidste ende gøre løsningerne bedre.

Det siger Dylan Cawthorne, der er lektor i droneteknologi på Syddansk Universitet. Også han arbejder med kunst og bringer den direkte ind i sin forskning i droner og etik.

RobotkunstElectromechanical Sage Bird (2021) - læs mere nederst på siden

 - Der er masser af eksempler blandt andet fra science fiction-genren på, hvordan kunsten kan udforske, diskutere og kritisere teknologi, siger han.

- Tag bare ’Black Mirror’, som stiller alle de der spørgsmål. Hvad sker der, hvis vi mister vores kære og kan lave en chatbot, der imiterer dem? Den teknologi findes faktisk. Og hvad nu, hvis man kunne sætte chatbotten ind i en robot, så vi faktisk aldrig mister dem, der dør? Hvad betyder det for vores samfund og os som mennesker?

Det er vigtigt at stille spørgsmål som: Hvem er det egentlig, denne her teknologi gavner? Hvem ejer den? Hvem sidder med magten?

Dylan Cawthorne, lektor

Men Dylan Cawthorne mener også, at den kunstneriske praksis kan række videre end det.

Det er en alternativ måde at tænke på, siger han, og han er overbevist om, at det er sundt indimellem at give sin hjerne og hænder fri til at udtrykke sig helt uden begrænsninger og krav om nødvendighed og anvendelsesmuligheder, som man gør i kunsten.

- For mig har det i hvert fald været helt nødvendigt at arbejde med kunst, særligt når jeg har haft lange perioder, hvor min hjerne har skullet arbejde analytisk. Jeg kan slet ikke forestille mig et liv uden det frirum.

RobotkunstHave We Met Before? (2022) - læs mere nederst på siden

Robotter i kultur og litteratur

Selv om robotter er en moderne teknologi, der først for alvor er blevet udviklet og udbredt fra 1960’erne og frem, går robotten som kulturelt fænomen meget længere tilbage i historien. Det fortæller Kathrin Maurer, der er professor på Center for Kultur og Teknologi på Syddansk Universitet.

- Man kan faktisk gå helt tilbage til Bibelen, hvor vi finder ideen om en golem, altså en kunstig form for liv, siger Kathrin Maurer.

- Særligt i 1800-tallet og romantikken kommer der en fascination af robotter i kulturen. Du har for eksempel en creepy kvindelig robot i ETA Hoffmanns ’Sandmanden’, og der er selvfølgelig også Mary Shelleys ’Frankenstein’.


Robotterne i mange nyere historier er empatiske, sociale og kærlige. De bliver til vores partnere og omsorgsgivere

Kathrin Maurer, professor

I årenes løb har blikket på robotten ændret sig, og selv om man skal passe på med at generalisere og forestille sig en lineær fortælling, er der nogle grove træk, som går igen:

- I romantikken bliver robotten ofte det teknologisk uncanny, det fremmede og den ultimative anden. Senere, for eksempel i Fritz Langs film ’Metropolis’ fra 1927, bliver robotten også seksualiseret, siger Kathrin Maurer.

- Og så har jeg lagt mærke til, at robotterne i mange nyere historier er empatiske, sociale og kærlige. De bliver til vores partnere og omsorgsgivere. Det ser man for eksempel i Kazuo Ishiguros seneste roman, ’Klara og solen’.

RobotkunstHomage to Technology (2022) - læs mere nederst på siden

Interaktion med beskueren

Også i den robotkunst, Jonas Jørgensen beskæftiger sig med, har der været en udvikling igennem tiden. Man finder de tidligste eksempler på kunstneriske værker, der simpelthen består af robotter, tilbage i 1960’erne.

- Dengang var robotteknologien og kybernetikken helt ny, og kunstnere som Nam June Paik, Edward Ihnatowicz og Tom Shannon eksperimenterede med, hvad det gav af nye muligheder, hvis man erstatter pensler og lærreder med robotter. Pludselig kunne man skabe en interaktion med beskueren, så kunsten ikke længere bare var et statisk objekt eller en kinetisk skulptur.

FIRE VIGTIGE VÆRKER FRA ROBOTKUNSTHISTORIEN

af Jonas Jørgensen

Edward Ihnatowicz, ”The Senster”, (udviklet 1969-70, udstillet 1970-1974)

Ihnatowicz’ store robot (over 4 meter høj) mindede i form om en hummerklo (deraf navnet) og var udviklet for Philips til deres udstillingsrum i Eindhoven. Udstyret med fire mikrofoner og to doppler-radarer, reagerede den på publikums lyde og bevægelser, bl.a. ved at følge hurtige bevægelser. Robotten udviste kompleks adfærd på trods af en simpel programmering – efter sigende til dels pga. akustiske effekter i rummet.

Simon Penny “Petit Mal” (1993-1995)

Simon Pennys robot på to cykelhjul med simple sensorer og reaktiv kontrol udforskede, hvordan nonverbal interaktion mellem et menneske og en ikke-menneskelig robot kan opstå, før der fandtes sociale robotter. Opkaldt efter det gamle navn for et anfald af momentant tab af bevidsthed hos epileptikere.

Natalie Jeremijenko, ”Feral Robotic Dogs” (2003)

Et social praksis-kunstværk, hvori Jeremijenko udviklede open source-vejledninger til at modificere legtøjsrobothunde, så disse blev i stand til at opsnuse bestemte forurenende kemikalier. Sammen med skolebørn og universitetsstuderende ”løssatte” Jeremijenko hundene og brugte dem til at indsamle data og skabe debat om byforurening.

Petra Gemeinboeck & Rob Saunders, “Accomplice” (2013-2014)

I Gemeinboeck og Saunders’ robotinstallation havde en gruppe autonome robotter taget bolig bag væggene i et kunstgalleri. Robotterne var udstyret med kameraer og programmeret til at udforske og ændre deres miljø ved at slå flere og flere små huller i væggene. De og publikum kom således gradvist til syne for hinanden og opnåede episodisk ”øjenkontakt”.I dag er meget robotkunst meget mere kritisk anlagt, siger Jonas Jørgensen.

- Det, der kendetegner mere nutidige værker, nu hvor robotteknologien har gjort sin indmarch i vores samfund, er en kritisk stillingtagen, som ifølge en del kunstnere mangler i den offentlige debat. Hvad er de samfundsmæssige konsekvenser, og hvad er det for nogle implicitte antagelser, der ligger bag, når vi f.eks. siger, at robotter kan afhjælpe ældrebyrden?

Er du selv kritisk over for robotter i din kunst?

- Jeg er affirmativ kritisk, vil jeg sige. Jeg forsøger at stille spørgsmål og pege på alternativer, svarer Jonas Jørgensen.

Som ingeniører er vi som udgangspunkt teknologioptimister. Vi laver det, vi laver, for at gøre verden bedre, men jeg mener vi burde være langt mere selvkritiske

Dylan Cawthorne, lektorOgså Dylan Cawthorne vil betegne sig selv som skeptisk over for teknologien, både i sin kunst og i sin forskning.

- Det er vigtigt at stille spørgsmål som: Hvem er det egentlig, denne her teknologi gavner? Hvem ejer den? Hvem sidder med magten?, siger han.

- Som ingeniører er vi som udgangspunkt teknologioptimister. Vi laver det, vi laver, for at gøre verden bedre, men jeg mener vi burde være langt mere selvkritiske. Man kan hurtigt komme ind i en boble i techverdenen, hvor man glemmer at overveje, hvilke problemer teknologien også kan skabe.

Og det kan kunsten hjælpe med?

- Ja.

Uddybende billedetekster:

SON Ō (2020-2022) af Jonas Jørgensen og Mads Bering Christensen: Værket består af en vandmandslignende robot med blærer, der pustes op og tømmes for luft, så det ligner, at den trækker vejret. Vejrtrækningen skifter tempo og intensitet alt efter robottens humør, og den kommer med hvinende og klikkende lyde. Værket er en undersøgelse af, hvordan bløde robotter lyder, og hvad det betyder for vores opfattelse af dem.

Tales of C (2017-2018) af Jonas Jørgensen: En blækspruttelignende robot svømmer rundt i et akvarium. Samtidig hører man en computergeneret stemme, der læser op af tilfældigt udvalgte fragmenter af filosofiske, videnskabelige, journalistiske og historiske tekster om blæksprutter og teknologi. For måske de to fænomener har mere til fælles, end man først lige skulle tro?

!bruce_force: Soft Resilience (2022) af Jonas Jørgensen og Maja Smekrar: Kunstneren Maja Smekrar og en levende hund kravler igennem en åben gitterkonstruktion, mens en kunstig intelligens indsamler fysiologisk data om dem og fortæller, hvor og hvordan de skal bevæge sig for i sidste ende at synkronisere deres hjerterytmer. Performancen handler om dataindsamling, om en ny markedsøkonomi, og om hvad den nye teknologiske virkelighed betyder for både mennesker og ikke-mennesker.

Electromechanical Sage Bird (2021) af Dylan Cawthorne: Værket er ifølge kunstneren en “kinetisk skulptur, der har til hensigt at undergrave dronernes “hightech-hed”, samtidig med at den fremmer værdier som spiritualitet og bæredygtighed”. Den er lavet af grove stykker træ bundet sammen af hampefibre og med vagtelfjer i stedet for propeller. Normalt har droner en payload eller nyttelast – et kamera for eksempel – men her består den af brændende salvie, på engelsk sage, der i flere oprindelige nordamerikanske kulturer skulle have en helende, spirituel virkning.

Have We Met Before? (2022) af Dylan Cawthorne, Alexander Sokolovs, Karsten Nymand og Morten Tryk: Et abetræ er placeret på et rullende stativ med en motor. Ved hjælp af sensorer fastgjort på træet, kan træet selv bevæge sig rundt i rummet, som det har lyst til. Værket er et eksempel på, at teknologi ikke nødvendigvis behøver at indrettes udelukkende efter menneskers behov og på bekostning af planter og dyr.

Homage to Technology (2022) af Dylan Cawthorne: En roterende vinge med en jetmotor begynder lige så stille at dreje rundt i en cirkel. I begyndelsen foregår det roligt, men efterhånden går det hurtigere og hurtigere, den flytter sig ikke ud af stedet, men kører rundt i ring, bruger strøm og larmer og roterer til sidst så voldsomt, at skulpturen ødelægger sig selv.

Mød forskeren

Jonas Jørgensen er uddannet i fysik og kunsthistorie og er lektor på SDU Biorobotics under Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet. Hans forskning kredser om bløde robotter og interaktionen mellem menneske og robot.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 28.04.2023