Skip to main content
Career in Denmark

Græske Mirej Bakalli fik foden ind på det danske arbejdsmarked

Det kan være svært for udlændinge at finde job i Danmark. Syddansk Universitet har succes med at fastholde internationale studerende efter endt uddannelse

Af Stine Charlotte Saltofte Hansen, , 16-09-2019

Hvert år får 30 internationale studerende på Syddansk Universitet plads i programmet Career in Denmark. Det særlige fastholdelsesprogram skal bane vejen for, at flere udenlandske studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse. Indsatsen virker. 

- Når vi ser på deltagerne i programmet, bliver to ud af tre af dem i Danmark, efter de er færdige på SDU, og omkring halvdelen af dem er i job to år efter endt uddannelse. Nogle år er det flere, og et enkelt år har det været lidt færre, siger Helene Fast Seefeldt, som er programkoordinator for Career in Denmark.

På landsplan viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at seks ud af ti internationale studerende, der har taget en kandidatuddannelse, stadig bor i Danmark to år efter endt uddannelse. Lidt mere end en tredjedel af den gruppe er i job på det tidspunkt. 

Fakta om Career in Denmark

 • Programmet startede som et EU-finansieret projekt i 2013 under navnet International Brainstormers. Senere skiftede det navn til Career in Denmark.
 • Internationale kandidatstuderende på SDU kan søge om plads i programmet, som optager cirka 30 studerende hvert år. 
 • Målet er at styrke employabilitet og at bryde barrierer mellem engelsktalende og det danske arbejdsmarked. 
 • Aktiviteterne i programmet spænder fra kurser om jobsøgning, cv og kulturen på det danske arbejdsmarked til karrieremesser og virksomhedsbesøg.Career in Denmark startede i 2013, og i dag har 190 deltagere været igennem programmet.

Vejen til et job i Danmark 

En af dem er græske Mirej Bakalli, som i sin tid blev færdig med sin bacheloruddannelse i Grækenland og søgte job, men arbejdsløsheden blandt unge var på 50 procent. 

- Jeg besluttede mig for at søge en kandidatuddannelse i Tyskland eller Danmark. Jeg kom ind begge steder, men endte med at vælge den danske. Blandt andet fordi jeg kunne få den helt rigtige kombination af fag på SDU, og Danmark jo har ry for at være verdens lykkeligste, fortæller Mirej, som har læst cand.merc. i international business og management. 

Mirej Bakalli kom til Danmark i 2015 og blev udvalgt til programmet på andet år af sin kandidatuddannelse. Som en del af aktiviteterne tog deltagerne på flere virksomhedsbesøg. Blandt andet dystede de i en konkurrence om at løse en udfordring for virksomheden Hudevad Care. Her vandt Mirejs team førstepræmien.

 

Programkoordinator Helene Fast Seefeldt forklarer, at de store barrierer for at få fodfæste på det danske arbejdsmarked typisk er manglende sprogfærdigheder, et begrænset netværk og de uigennemskuelige normer på arbejdspladsen. Derudover er danske virksomheder tøvende overfor anderledes profiler. 

- Men danske virksomheder er afhængige af et globalt marked, og udlændinge kan bidrage dels med sprogkompetencer og dels kulturforståelse for potentielle eksportmarkeder, siger hun.

- Derfor har vi blandt andet workshops for studerende og virksomheder. Vi tager på virksomhedsbesøg for at give indblik i den danske arbejdspladskultur og vise virksomhederne frem. Vi gør meget for at styrke de internationale studerendes netværk på arbejdsmarkedet.

Det var den forbindelse, som gav mig et praktikophold ved FN i København. I dag er jeg fastansat.

Mirej Bakalli, projektadministrator ved UNHCR, the UN Refugee Agency

Career in Denmark har givet græske Mirej Bakalli flere gode kontakter, som har hjulpet hende videre. Blandt andet deltog hun i arrangementer om, hvordan jobsøgning foregår i Danmark, og hvordan man kan etablere og bruge sit netværk. Hun tog også på karrieremesser for at møde virksomhederne.

- Aktiviteterne gjorde, at jeg kom i kontakt med en fra Universal Robots. Der skrev jeg mit speciale. De havde ikke mulighed for at ansætte på det tidspunkt, men jeg havde mødt en fra Novo Nordisk under et andet arrangement, fortæller hun.

- Det var den forbindelse, som gav mig et praktikophold ved FN i København. I dag er jeg fastansat.

Deltagere fra Career in Denmark i danske job 

 • Dimittender i 2014: 
  16 af 25 arbejder i DK: 64%
 • Dimittender i 2015: 
  16 af 36 arbejder i DK: 44 %
 • Dimittender i 2016:
  29 af 46 arbejder i DK: 63%
 • Dimittender i 2017:
  14 af 25 arbejder i DK:  56%
Redaktionen afsluttet: 16.09.2019