Skip to main content

Projektledelse for forskere og ph.d.-studerende på SDU

Datoer for projektledelseskurser er nu udgivet.

Ph.d.-studerende

Projektansøgning

8. maj og 8. juni 2023
 For dig der gerne vil lykkes med gode forskningsansøgninger og integrere ekstern finansiering i karriereudviklingen.

“Jeg lærte, at ansøgninger tager tid, og at det kan betale sig at gøre sig umage. Derudover fik jeg redskaber til rent faktisk at levere et godt produkt.”

 

Del 1 

Del 2

Projektstyring for ph.d.-studerende

4., 5., 6. januar 2023
eller
25., 26., 27. april 2023

Projektledelse for ph.d.-studerende

1., 2., 3. marts 2023
eller
13., 14., 15. juni 2023

For dig der ønsker viden og værkstøjer til at styre og lede forskningsprojekter effektivt, samt facilitere mødeledelse, gruppers udvikling og styregruppemøder.

"Som at få værktøjet "en stjerneskruetrækker", når man kun har haft en almindelig skruetrækker til alle typer af skruer. Til dato det bedste kursus jeg har været på!”
 “Jeg har lært gode værktøjer og processer, som nemt kan anvendes i min daglige forskning.”

 

Hverdagsimplementering

Her lærer du at implementere ny viden og værktøjer fra kursusrummet Projektledelse for forskere (Projektstyring og Projektledelse) til konkrete adfærdsændringer ude i forskningsprojekterne.
Der kan under hele forløbet fås sparring via mail og telefon.

 

Procesledelse

For dig der ønsker redskaber til at lede de sociale processer i og omkring projekter eller andre former for større opgaver, hvor resultater bliver skabt i fællesskab. Fokus er i særdeleshed på proceslederens rolle og evne til at kunne lede kreative og fremadrettede processer i en organisatorisk sammenhæng.

“Alle dage havde elementer, jeg kan anvende i praksis. Overordnet set er kursets styrke dog, at du som projektleder får en række redskaber og måder at gennemtænke forløb og aktører på, der gør dig i stand til at agere mere fleksibelt og konstruktivt.”

Find kurserne her


Forskere

Projektansøgning

8. maj og 8. juni 2023
 For dig der gerne vil klædes på til at skrive gode forskningsansøgninger og integrere ekstern finansiering i karriereudviklingen.

“Jeg lærte, at ansøgninger tager tid, og at det kan betale sig at gøre sig umage. Derudover fik jeg redskaber til rent faktisk at levere et godt produkt.”

 

Projektledelse for forskere på RUC og SDU,
Styring og Ledelse

7., 8., 9. februar samt 6., 7., 8. juni 2023
For dig der ønsker viden og værkstøjer til at styre og lede forskningsprojekter effektivt, samt facilitere mødeledelse, gruppers udvikling og styregruppemøder.

"Som at få værktøjet "en stjerneskruetrækker", når man kun har haft en almindelig skruetrækker til alle typer af skruer. Til dato det bedste kursus jeg har været på!”

“Jeg har lært gode værktøjer og processer, som nemt kan anvendes i min daglige forskning.”

 

Hverdagsimplementering

Her lærer du at implementere ny viden og værktøjer fra kursusrummet Projektledelse for forskere (Projektstyring og Projektledelse) til konkrete adfærdsændringer ude i forskningsprojekterne.
Der kan under hele forløbet fås sparring via mail og telefon.

 

Procesledelse

For dig der ønsker redskaber til at lede de sociale processer i og omkring projekter eller andre former for større opgaver, hvor resultater bliver skabt i fællesskab. Fokus er i særdeleshed på proceslederens rolle og evne til at kunne lede kreative og fremadrettede processer i en organisatorisk sammenhæng.

“Alle dage havde elementer, jeg kan anvende i praksis. Overordnet set er kursets styrke dog, at du som projektleder får en række redskaber og måder at gennemtænke forløb og aktører på, der gør dig i stand til at agere mere fleksibelt og konstruktivt.”

Find kurserne her


Redaktionen afsluttet: 16.12.2022