Skip to main content
DA / EN

Evalueringer på andet år

 

Evalueringer på andet år

Senest 16-18 måneder efter indskrivning skal den ph.d.-studerende og hovedvejlederen udarbejde en statusrapport samt samle det skriftelige materiale, der er grudlaget for evalueringen. Hovedvejleder har ansvaret for, at det sendes til de to evaluatorer.

Seminaret, der afholdes i forbindelse med midtvejsevalueringen, skal som hovedregel holdes 16-18 måneder efter indskrivning. Der kan i særlige tilfælde dispenseres herfra, fx såfremt den ph.d.-studerende er på udlandsophold i den nævnte periode.

Som vejleder er det din opgave at udarbejde de regelmæssige evalueringer.

Formålet med midtvejsevalueringen er at få tilvejebragt et grundlag for og en vurdering af projektets udvikling og opnåede resultater.

Læs mere om midtvejsevalueringen.

Hvis ph.d.-skolelederen konkluderer, at den ph.d.-studerende ikke lever op til kravene i ph.d.-planen på trods af eventuelle justeringer, skal den ph.d.-studerende have et tilbud om rette op på ph.d.-studiet inden for 3 måneder. De 3 måneder må ikke i sig selv føre til en forlængelse af det samlede ph.d.-uddannelse. Tilbud om genopretningsforløb kan kun gives én gang under den samlede ph.d.-uddannelse.

Hvis den ph.d.-studerende ikke senest 1 uge efter modtagelsen af tilbuddet om 3 måneder til genopretning af studiet har accepteret dette, ophører indskrivningen.

Læs mere om genopretningsperioden.

Sidst opdateret: 19.07.2022